?

Turkce dil bilgisi 30-03-2013

Türkçe dil bilgisi 30-03-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüoturma izni isim 1. Resmî makamlarca belli bir bölgede oturmak üzere verilen izin. 2. Yabancı bir ülkede çalışan veya ticaret yapan kimselere o ülkenin resmî makamlarınca belli bir bölgede oturmak üzere verilen izin.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkoryantalizm Fransızca orientalisme "Avrupa'ya göre doğuda yer alan ulusların dillerini, tarihlerini, kültür ve törelerini inceleyen bilim." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca Doğu bilimi karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıBirden fazla heceli kelimelerin sonunda bulunan p, ç, t, k ünsüzleri ünlüyle başlayan bir ek aldığında yumuşayarak b, c, d, ğ'ye dönüşür: kelep / kelebi, kazanç / kazancı, geçit / geçidi, başak / başağı.- Günün atasözü/deyimine günlere kaldık!

Zamanın olaylarından yakınma anlatan bir söz.

Deyim