?

Turkce dil bilgisi 30-04-2012

Türkçe dil bilgisi 30-04-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

hazan Farsça isim (haza:nı) Sonbahar: "Teselliden nasibim yok hazan ağlar baharımda." -Mehmet Akif Ersoy.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

stepne İngilizce spare tire’dan "Otomobillerde gerektiğinde kullanılmak üzere genellikle bagajda bulundurulan janta takılı lastik." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca yedek lastik karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır: Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor.Günün atasözü/deyimi

yüzünü buruşturmak (ekşitmek)

Yüzüne öfke ve hoşnutsuzluk gösteren bir biçim vermek.

Deyim