?

Turkce dil bilgisi 30-05-2012

Türkçe dil bilgisi 30-05-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

zırıltı isim 1. Zırıldama sırasında çıkan sesin adı. 2. argo Adı hatırlanmayan veya söylenmek istenmeyen ufak ve değersiz bir şeyi anlatmak için kullanılan bir söz, zımbırtı: "Bırak hırboluğu diyor, çıkar o yenindeki zırıltıyı." -Attila İlhan. 3. mecaz Can sıkan veya hoşa gitmeyen ses çıkaran nesne: Elindeki o zırıltıyı bırak. 4. mecaz Anlaşmazlık sebebiyle çıkan kavga, geçimsizlik.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

nevrasteni Fransızca neurasthénie "ruh bilimi Baş ağrıları, sindirim güçlükleri vb. fiziksel rahatsızlıklar ve ruhsal görevlerde gevşeme ve bitkinlik biçiminde görülen, sinirsel güçlerin zayıflamasından doğan nevroz." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca sinir argınlığı karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Örnek niteliğindeki kelimelerle başlayan cümlelerde de ilk harf büyük yazılır: "Et-, ol-" fiilleri, dilimizde en sık kullanılan yardımcı fiillerdir.Günün atasözü/deyimi

tetik üstünde beklemek

Hazır, dikkatli, uyanık bulunmak, tetikte olmak.

Deyim