?

Turkce dil bilgisi 30-06-2012

Türkçe dil bilgisi 30-06-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

karbon Fransızca carbone isim kimya Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billurlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan, canlı varlıkların aslını oluşturan ve yandıktan sonra kömür durumuna geçen element (simgesi C).Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

istimbot İngilizce steamboat "denizcilik Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca çatana karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Cümlede -ınca / -ince anlamında zarf-fiil görevinde kullanılan mı / mi ekinden sonra virgül konmaz: Ben aç yattım mı kötü kötü rüyalar görürüm nedense. (Orhan Kemal)Günün atasözü/deyimi

bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var

Yaşı küçük ancak herkesten farklı alışkanlıklar, huylar edinmiş.

Atasözü