?

Turkce dil bilgisi 30-07-2012

Türkçe dil bilgisi 30-07-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü





hokka Arapça isim Metal, cam veya topraktan yapılmış, içine mürekkep konulan küçük kap: "Hüsameddin Çelebi, kâğıdı, hokkayı, kalemi toplayarak çekildi." -Ahmet Kabaklı.







Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık





fonolog Fransızca phonologue "Ses bilimi ile uğraşan kimse." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca ses bilimci karşılığı önerilmiştir.







Bir yazım kuralı





Gök cisimleri ayrı yazılır: Çoban Yıldızı, Kervan Yıldızı, kuyruklu yıldız; gök taşı, meteor taşı.







Günün atasözü/deyimi





ağlayıp da gözden mi olayım?

Meseleyi büyütüp sıkıntıya girmek gereksiz.

Atasözü