?

Turkce dil bilgisi 30-07-2012

Türkçe dil bilgisi 30-07-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

hokka Arapça isim Metal, cam veya topraktan yapılmış, içine mürekkep konulan küçük kap: "Hüsameddin Çelebi, kâğıdı, hokkayı, kalemi toplayarak çekildi." -Ahmet Kabaklı.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

fonolog Fransızca phonologue "Ses bilimi ile uğraşan kimse." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca ses bilimci karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Gök cisimleri ayrı yazılır: Çoban Yıldızı, Kervan Yıldızı, kuyruklu yıldız; gök taşı, meteor taşı.Günün atasözü/deyimi

ağlayıp da gözden mi olayım?

Meseleyi büyütüp sıkıntıya girmek gereksiz.

Atasözü