?

Turkce dil bilgisi 30-11-2012

Türkçe dil bilgisi 30-11-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

ölçünlü dil isim dil b. Kuralları sözlüklerde ve yazım kılavuzlarında tespit edilmiş, eğitim, hukuk, basın yayın alanları ile resmî yazışmalarda kullanılan, işlev ve geçerlilik alanı geniş, sosyal sınıf ve yerel iz taşımayan dil türü, standart dil.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

heterojen Fransızca hétérogène "kimya Birbirlerine çok fazla benzer özellikler taşımayan parça veya birimlerden oluşan bütün veya topluluk." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca ayrışık karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Kişi adları ve unvanlarından oluşmuş mahalle, meydan, köy vb. yer ve kuruluş adlarında, unvan kelimesi sonda ise gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır: Abidinpaşa, Ertuğrulgazi (ilçe), Necatibey (Caddesi), Gazi Osmanpaşa Üniversitesi.Günün atasözü/deyimi

(birini veya bir şeyi) kendi hâline bırakmak

İlgilenmemek, karışmamak.

Deyim