?

Turkce dil bilgisi 31-05-2012

Türkçe dil bilgisi 31-05-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözüpsikoterapi Fransızca psycothérapie isim tıp Hekimin hastayı etkilemek için kullandığı psikolojik yöntemlerin bütünü.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıknevropat Fransızca névropathe "ruh bilimi Sinir hastalığına tutulmuş olan." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca sinir hastası karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralıLatin harflerini kullanan dillerdeki özel adlar dilimizde özgün biçimleriyle yazılır: Beethoven, Cervantes, Molière, Shakespeare; Bologna, Buenos Aires, New York, Rio de Janerio.

Günün atasözü/deyimiabdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz

Bir kimse sevdiği işi sürekli olarak yapmaktan bıkmaz.

Atasözü