?

Turkce dil bilgisi 31-07-2012

Türkçe dil bilgisi 31-07-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

dingin sıfat 1. Sakin, durgun: "Çevredeki çınarlar, dingin bir gariplik içinde, ağır ağır, tek tek yapraklarını dökerdi." -Attila İlhan. 2. Hareket etmeyen, kımıldamayan. 3. mecaz Gücü tükenmiş, yorgun, mecalsiz: Dingin bir at.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

mineroloji Fransızca minéralogie "Mineral ve billurlarla, onların fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca mineral bilimi karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Arapça kurala göre oluşturulan tamlamalar ve kalıplaşmış biçimler bitişik yazılır: aliyyülâlâ, fevkalade, hıfzıssıhha, şeyhülislam, tahtelbahir, tahteşşuur; âlemşümul, aleykümselam, fenafillah, maşallah, velhasılıkelam.Günün atasözü/deyimi

yaraya tuz biber ekmek

Bir derdin acısını çoğaltmak.

Deyim