Turkce dil bilgisi 20-05-2017

Türkçe dil bilgisi 20-05-2017

- Türkçe Sözlük'ten günün sözü


albastı isim tıp Doğum sırasında temizliğe dikkat edilmemesi yüzünden lohusanın tutulduğu ateşli hastalık, lohusa humması, albasma: "Ferit kederinden bir lohusanın albastı olamayacağını söyleyemedi." -Peyami Safa.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık


pratisyen Fransızca praticien "Mesleğinde uzmanlık belgesi almamış olan (kimse)." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca düz hekim karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralı


Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren kelimelerden sonra virgül konur: Peki, gideriz. Hayhay, memnun oluruz. Haydi, geç kalıyoruz.- Günün atasözü/deyimi


aklını başına almak (toplamak, devşirmek)
Akılsızca davranışlarda bulunmaktan kendini kurtarmak.
Deyim