Turkce dil bilgisi 26-05-2017

Türkçe dil bilgisi 26-05-2017

- Türkçe Sözlük'ten günün sözü


çangal (I) isim spor Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu.
(II) isim bitki bilimi 1. Dallı budaklı ağaç. 2. halk ağzında Fasulye sırığı, sırık.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık


spekülatör Fransızca spéculateur "ticaret Para dalgalanmalarından yararlanarak kolay yoldan kazanç elde eden." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca vurguncu karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralı


Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır: emretmek, darbetmek, dercetmek, reddetmek.- Günün atasözü/deyimi


her zaman gemicinin istediği rüzgâr esmez
Olaylar herkesin istediği biçimde meydana gelmez.
Atasözü