Turkce dil bilgisi 27-05-2017

Türkçe dil bilgisi 27-05-2017

- Türkçe Sözlük'ten günün sözü


lalettayin Arapça sıfat ( l ince okunur) 1. Gelişigüzel: "Lalettayin bir mart gününün, lalettayin bir pazartesi..." -Sait Faik Abasıyanık. 2. Sıradan: "Geriye kalan üç dört yolcuya gelince bunlar lalettayin ve renksiz insanlardı." -Feridun Fazıl Tülbentçi.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık


etnografya Yunanca "Kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran bilim." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca budun betimi karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralı


Rengin tonunu belirtmek üzere renkten önce kullanılan sıfatlar ayrı yazılır: açık mavi, kara sarı, kirli beyaz, koyu yeşil.- Günün atasözü/deyimi


hayal kurmak
Gerçekleşmesi istenen, özlenen şeyi düşünmek.
Deyim