Turkce dil bilgisi 30-05-2017

Türkçe dil bilgisi 30-05-2017

- Türkçe Sözlük'ten günün sözü


oturma izni isim 1. Resmî makamlarca belli bir bölgede oturmak üzere verilen izin. 2. Yabancı bir ülkede çalışan veya ticaret yapan kimselere o ülkenin resmî makamlarınca belli bir bölgede oturmak üzere verilen izin.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık


oryantalizm Fransızca orientalisme "Avrupa'ya göre doğuda yer alan ulusların dillerini, tarihlerini, kültür ve törelerini inceleyen bilim." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca Doğu bilimi karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralı


Birden fazla heceli kelimelerin sonunda bulunan p, ç, t, k ünsüzleri ünlüyle başlayan bir ek aldığında yumuşayarak b, c, d, ğ'ye dönüşür: kelep / kelebi, kazanç / kazancı, geçit / geçidi, başak / başağı.- Günün atasözü/deyimi


ne günlere kaldık!
Zamanın olaylarından yakınma anlatan bir söz.
Deyim