?

Agackakanlar

Ağaçkakanlar

Ağaçkakanlar'ın gagaları ve kafatası kemiklerinin çok sert darbelere karşı koyabilme kabiliyetine sahip oldukları araştırmalar neticesinde ortaya çıkarılmıştır. asrımızdaki süspansiyon teknolojisinin çok üzerinde bir şok absorbe edici (darbe emici) sisteme sahip olarak yaratıldıkları anlaşılmıştır.bir ağaçkakan, yuvasının deliğini kazmak için, günde 5-6 saat bıkıp usanmadan gagasıyla oymacılık yapar durur. çiftleşme mevsimi boyunca bildiği tek şarkıyı söylemek için ağaç gövdelerinde 500 e yakın delik açmasını ve muntazam bir biçimde bunları yontarak kendine yuva yapışını hiç hayalinizden geçirdiniz mi ?

birkaç kuş üreme vaktinde şarkı söylemesine karşın, ağaçkakan, diğerlerinden farklı olarak bundan başka kuru ağaç dallarına ve gövdelerine gagasıyla vurarak, ormanda yankılanan bir davul sesiyle şarkısına eşlik eder. üreme vaktinde bir ağaçkakanı ağaç gövdelerine yuva oyarken seyretme imkanını elde edenler, onun fevkalade darbe hızını anlayabilirler.avrupa ve asyada yaşayan büyük benekli ağaçkakan, ağaçlarda oyma işini yaparken saniyede 8-10 darbe indirir. daha ufak ağaçkakan çeşitleri ise, çok daha süratli darbeler indirebilirler. bu kuşun özellikle beyninin, günümüze kadar ciddi bir hasar görmeden nasıl olup da yaşamını idame ettirdiği "ornitholog"ların (kuş alimleri) alakasını çeken bir mevzudur.ağaçkakanlar ağaç kabukları altındaki böcek ve larvaları yiyerek beslenirler. tabiat kitabının bu usta marangozları, ağaçların sert olan gövdelerini yontarak 10 kadar yuva odası yaparlar.

ilim adamları ağaçkakanın başının ve gagasının anatomik yapısından pekçok ilerlemelere yön verebilecek bilgiyi elde edebilmişlerdir. kuşların çoğunda kafatası kemikleri birleşmiş ve yekpare olarak birbirine kaynaşmış olup, gagaları da alt çenenin hareketiyle açılıp kapanır. ağaçkakanlar ise, yaptıkları işe ideal olarak, gagaları ile kafatası arasında süngerimsi dokudan müteşekkil bir şok absorbe edici sisteme sahip olarak yaratılmışlardır. bu elastik doku arabalardaki süspansiyonlardan çok daha harikadır. zira, bu süngerimsi doku, çok kısa bir vakit aralığında çok sayıdaki vuruşlara karşı koyabilecek yapıdadır.kuş, kuru dal üstünde şarkı söylerken, bu doku her vuruşun darbe gücünü emer. böylece darbeler zararsız hale getirilerek, saniyede 10 veya daha fazla olan karşı darbelere, kafatasının eşine ender rastlanır bir düzen alması temin edilir. kuş yuvasını yapmak için ağaçları oymaya başladığı andan başlayarak, beynin gagadan geriye doğru hareketi sağlanır. böylece beyine gelen çok güçlü şok dalgası bir saniye içerisinde emilerek tesirsiz hale getirilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder