?

Aile ici saglikli iletisim

Aile içi sağlıklı iletişim

İletişim esasda konuşmaya dayanır. ancak konuşmak, insan ilişkilerinde yapıcı olduğu kadar yıkıcı da olabilir. karşımızdakini bize yakınlaştırabildiği gibi uzaklaştırabilir de. demek ki iletişim dediğimizde konuşmaktan öte bir şeyden söz ediyoruz.

kişisel ilişkilerin sağlam bir esas üstüne kurulması açık iletişimle olur ancak bu insanların başlarından geçen olayları birbirine anlatmasıyla sağlanmaz. kişiler etkileşimde bulundukları sırada, o anda, bu etkileşimden doğan düşünce ve duyguları paylaşabilirlerse kendilerini açmış olurlar.

kendini açmak ise ancak " güven duyulan" bir kişiye yapılabilir. bir insanın karşısındakine güven duyabilmesi ise vakit içerisinde gerçekleşir. kurduğumuz dostluk ilişkileri, o kişilerin geçmiş yaşantılarını öğrenip, ya da şimdiki yaşam olaylarını gözleyerek onları tanımamızla oluşmamıştır. belki bu bilgilerin de katkısı olmuştur onların yaşantısını anlamamıza ama burada temel olan o anda, orada, bizimle ilişki içindeyken ne yaşadıklarını anlayabilmek ve paylaşabilmek ve kendi duygu ve düşüncelerimizi de ona aktarabilmektir, yani etkileşim sürecidir.

özetle söyleyecek olursak; iletişim kendini, ihtiyaçlarını, ne istediğini anlatabilmek ve karşısındakini, onun ihtiyaçlarını, ne istediğini anlayabilmektir.

dinleme:

iletişim bir dil işlemi değil insan işlemidir, karşılıklı etkileşimdir. iletişimin en önemli özelliği iki yönlü olmasıdır. bir konuşan, bir de dinleyen-duyan var. iletişim daima ileten ve algılayan arasında gerçekleşir.

iletişimin aracı konuşmak, ama konuşmak yalnızca bir araç ve araçlardan yalnızca biri. biz konuşmadan da karşımızdakine bir şeyler iletebiliriz, örneğin beden dilimizle. ya da hiç bir jest ya da mimik kullanmasa bile zaman zaman karşımızdakinin sessiz kalması pek çok anlam taşıyabilir, onun sessizliğinde bir şeyler işitebilir, duyabiliriz. iletişimde iletiler (mesajlar) sözlü ya da sözsüz gönderilir. sözsüz iletiler jestler, tavırlar, mimiklerdir.

iletişimde her zaman karşımızdakinin söylemek istediği ile duyduğumuz aynı olmayabilir. bu şu demek oluyor; " dinlemek" başka şey " duymak" başka.

gönderilen mesajı doğru yorumlayabilmek (duyabilmek) için iyi bir dinleyici olmak sağlıklı iletişimin ön şartı. çünkü söylenen sözdeki anlam her zaman açık olmayabilir.

iyi bir dinleyici cevabını hazırlamak için karşısındakinin konuşmasını bitirmesini bekler. bazı dinleyiciler karşılarındakilerin ne diyeceğini bildiklerini varsayıp dinlemeyi bırakır, daha karşısındakinin konuşması bitmeden vereceği cevap hazırdır. oysa insanlar genelde söylemek diledikleri en önemli noktayı sona bırakırlar.

karşınızdakinin sözlerini sonuna kadar dinleyip, yanıtınızı sonra hazırlamaya başlayınız.

* dört esas dinleme becerisi var.

1- pasif dinleme (sessizlik):

sürekli konuşan sizseniz karşınızdakinin kendini ifade etmesi, bir duygusunu veya düşüncesini anlatması kolay değildir. pasif dinleme (sessizlik) ilişkide bulunulan kişiye görünmeyen kuvvetli mesajlar iletir:

- duygularını duymak istiyorum

- duygularını kabul ediyorum

- benimle paylaşmak istediğin konuda vereceğin karara güveniyorum

- bu senin sorumluluğun, sorumlu sensin vb.

ancak sessizlik yalnız olarak yeterli değildir.

2- anladığını, kabul ettiğini belirten tepkiler:

sessizlikle karşımızdakine " gerçekten" bütün dikkatimizi verdiğimizi kanıtlayamayız. pasif dinleme (sessizlik) araya aşağıda sayacağımız basit onaylar sıkıştırıldığında daha etkili hale gelir. bunun için karşımızdakinin söz ve duygularını anladığımızı belirten sözlü ve sözsüz işaretler kullanmak yararlı olur. gerçek dinlemenin ilk koşullarından biri de kişiyi bedenen dinler duruma geçmektir.

bedensel dinleme ve dikkat işaretleri: konuşan kişinin gözlerine bakmak. konuşan kişiye doğru eğilmek, dokunmak, başı aşağı yukarı doğru sallamak, gülümsemek... bilhassa bir çocukla konuşulduğunda, ya çocuğun hizasına gelecek biçimde çömelmek, oturmak veya çocuğu kendi boyumuza göre yükseltmek, kucağa almak, yüzüne bakmak.

sözlü işaretler: " hı hı.. ", " hmm.. ", " oh! ", " ya", " evet", " anlıyorum", " ilginç", " öyle mi ?" gibi sözlü işaretler dinleyicinin sözleri takip ettiğini daha açık bir biçimde belirler.

bütün bu tutumlar, yani bedensel yakınlık ve bedensel dikkat, konuşanın yüzüne bakarak dinlemek, sessizlik ve dinlediğimizi gösteren takip işaretleri, konuşan kişinin veya çocuğun bir problemi olduğunda çok yardımcıdırlar. ancak bazı problemler çok yoğun duygularla birlikte yaşanır. problem sahibi, sorunundan dolayı kızgınlık, öfke, üzüntü, dışlanma, endişe, kaygı, merak gibi kuvvetli duygular içerisinde bulunabilir. bilhassa çocuklar duygularını sözle ifade etmekte zorluk çeker ve bunları dolaylı bir biçimde dile getirmeye çalışırlar. yetişkinlerin dünyasında da bilhassa kızgınlık, öfke, kıskançlık, kaygı gibi negatif duygular doğrudan olarak ifade edilmez, bunları dile getirmek veya duymak çoğunlukla ayıp, güçsüzlük olarak değerlendirilir. " sana çok kızıyorum" diyeceğimize", " sen zaten hep beni üzmek istersin" deyiveririz.

3- kapı aralayıcılar ve konuşmaya davet:

- senin için yapabileceğim bir şey var mı ?

- o konuda konuşmak ister misin ?

- günün nasıl geçti, anlatmak ister misin ?

- düşüncelerin ilgimi çekiyor.

- duygularını merak ediyorum.

- benimle paylaşmak ister misin.

- seni üzen şeyi benimle konuşmanın sana faydası olur mu ?

- bu konuda bir şeyler söyleyecek gibisin.

- bu senin için önemli gibi görünüyor...

bu tür tepkiler karşımızdaki kişiyi duygularını dile getirmeye, paylaşmaya yüreklendirir. bilhassa çocuklar problem ve duygularını dile getirmekte zorlanırlar ve yüreklendirilmek arzu ederler. böyle bir taktirde tepkilerin açık uçlu olmasına dikkat edilmelidir. problem (ya da duygu) anlatmak için kapı aralanıyor ama paylaşıp paylaşmama konusunda karşıdaki kişi özgür bırakılıyor. anne-babaların çocuklarıyla ilişkilerinde sık yaptığı bir yanlış; paylaşma özgürlüğünü bırakmazlar, hatta " anneyle arkadaş olunmalı, aileyle paylaşmak gerekmektedir, bana her şeyi anlatmalısın" gibi yargılarla ve baskılamalarla yaklaşırlar çocuklarına. halbuki doğru yaklaşılırsa ve çocuk iletişim engelleri ile karşılaşmayacağından emin olursa, yani güveniyorsa duygusunu paylaşacaktır. sorununu bizimle konuşmak istemiyorsa bunun sebebi şimdiye kadarki ilişkide iletişim engellerinin yer almasıdır. değerli olduğu, sayıldığı, önemli olduğu, kabul edildiği, ilgilenildiği hissettirilen kişi kendini karşısındakine yakın hisseder ve güvenir, kendine ve karşısındakine karşı pozitif, iyi duygular besler. çocuklar da yetişkinlerden değişik değildir, aynı duygulara sahiptirler. onlara sözlü bir çağrı yapın, sonra da yollarından çekilin. bu işlem sırasında ya kendinizle ya da onlarla ilgili bir şeyler öğrenebilirsiniz.

4- etkin (katılımlı)dinleme :

kapı aralayıcılar karşımızdaki insanı konuşmaya davet eder ama yalnızca kapıyı aralar. bu kapıyı nasıl açık tutacağımızı öğrenmemiz gerekmektedir. bunun en iyi yolu etkin ya da katılımlı dinleme dediğimiz yöntemdir. katılımlı dinleme, dinleyen kişinin duyduklarını tekrar etmesi, özümlemesi veya yansıtmasıdır. yani dinleyenin kendi yorumunu, mesajını katmadan sadece duyduğunu geri ileterek söyleneni işittiğini ve karşısındakini doğru anladığını belirten bir söz söylemesidir.

1) kısaca tekrar edebiliriz, veya kendi kelimelerimizle özümleyebiliriz.

2) konuşan kişinin duygularını dile getirebiliriz.

bize gönderilen mesajın her zaman açık olmadığını, kodlanmış olabileceğini ve yapacağımız çözümlemenin bir varsayım olduğunu unutmamak gerekmektedir. karşımızdakinin içerisinden geçeni tam olarak anlayamama, yanlış çözümleme yapma olasılığına karşı kesin bir dil kullanmaktan kaçınmalıyız. çünkü bu yanlışlığı sık sık yapıyorsak şayet, karşımızdaki kişi anlaşılmadığını hissedecek, iletişim kesilecek, giderek bize güveni azalacak ve kızgınlık, öfke gibi negatif duygular gelişecektir.

aktif dinleme ne zaman kullanılır ?

aktif dinleme karşımızdakini konuşmaya başlatmak için en iyi yol değildir. başlangıç için basit kapı aralayıcılar ve çağrılar daha çok işe yarar. karşımızdaki çocuk ya da yetişkin, çağrıyı kabul edip konuşmaya başlayınca duygularını anladığımızı ve kabul ettiğimizi bildirmek için etkin, katılımlı dinleme uygundur.

aktif dinleme için gereken tavırlar:

1. karşınızdaki kişinin söylediğini duymak istemelisiniz. bu vakit ayırmak anlamına gelir. vakit yoksa bunu 'uygun bir dille' söylemelisiniz.

2. o andaki soruna yardımcı olmayı gerçekten istemelisiniz.

3. duygular ve düşünceler ne olursa olsun, sizinkinden ne denli değişik olursa olsun gerçekten " kabul edebilmelisiniz".

4. karşınızdakinin (yetişkin ya da çocuk) çözüm bulma yeteneğine güvenmelisiniz. bu güveni onun kendi sorunlarını çözdüğünü gördükçe kazanırsınız. (bu, o kişinin sorununu üstlenmemek, çözüm,tavsiye veya emir vermemek anlamına geliyor. )

5. duygular devamlı değil geçicidir. negatif şeylerin dile gelmesinden korkmamalısınız. (çocuklarda korku,kıskançlık, üzüntü gibi duyguları algıladığımız vakit, kabul etmekten ve isimlendirmekten korkarız, çünkü kabul eder veya isimlendirirsek bunların kalıcı olacağını düşünürüz. çocuğun o anda korkuyor olması kesinlikle " korkak" olduğu, ya da o anda kıskanıyor olması " kıskanç" olacağı anlamına gelmez)

6. karşınızdakinin sizden ayrı bir 'birey' olduğunu unutmamalısınız.

7. dinlediğiniz kişiyi duyabilmek, onu gerçekten anlayıp kabul edebilmek için en azından bir müddet kendi düşünce ve duygularınızı askıya alabilmelisiniz (empati).

aktif dinleme, gerçekten de gönderilen iletiyle tam olarak ilgilenebilmek için kendi düşünce ve duygularınızı askıya almayı, yani empati kurmayı gerektirir. bu kolay bir işlem değildir. karşımızdakinin duygularını ve durumunu gerçekten anlayabilmek için onun yerine geçmek, kendini onun yerine koymak gerekmektedir. yani olaylara ve duruma karşı tarafın gözüyle, algılarıyla bakabilmek. bu kolay değildir, çünkü karşımızdaki insanın kendi görüş açısıyla ne düşünüp ne hissettiğini doğru olarak anlamak, dünyayı onun gözüyle görmek, o an için onun yerinde olmak için gösterdiğimiz çaba kendi tavır ve görüşlerimizin de değişme riskini getirir. başka bir söylemle insanlar gerçekten anladıkları vakit değişirler. karşımızdakinin " yaşadıklarına açık olma" nın, kendi yaşadıklarımızı bir kez daha yorumlamamızı gündeme getirme olasılığı vardır ve bu korkutucu olabilir.

neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusunda değişmez ve çok kuvvetli düşünceleri olan kişiler başkalarıyla ilişkilerinde sıkıntı çekecektir. çünkü bir kimse kendi değer ve inançlarından, bunların doğruluğundan ne denli eminse onları başkalarına kabul ettirmeye de o denli eğilimlidir demektir. ve bunun da iletişim sorunlarına yol açması kaçınılmazdır.

etkili bir iletişim için aşağıdaki teknikleri kullanmak yararlı olacaktır.

dinlemek

soru sormak

başkalarının fikrini geliştirmek

yapıcı tartışma

açıklığa kavuşturmak

özetlemek

katılıma çağırmak

takdir etmek

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder