?

Ailelere oneriler

Ailelere öneriler

Uyuşturuculardan korunmada en büyük vazife aileye düşmektedir. aile toplumun esas çekirdeğidir. en başta anne ve baba, çocuklara örnek olmalıdır. çocuklar, her türlü dertlerini ve problemlerini ilk olarak anne ve babalarına açabilmelidirler. problemlerin ilk defa aile büyüklerince değerlendirilmeleri şarttır.

bu konuda gençlerimizin dikkat edecekleri noktalara gelince;

gerek sevgiyi ve mutluluğu muhakkak ki kendi yuvalarında aramalıdırlar.

kötü arkadaş guruplarından uzak durmaları gerekmektedir. böyle kişiler davranışlarından, hareket ve sözlerinden anlaşılır.

boş zamanları en iyi biçimde (okumak, kültürel ve diğer faydalı faaliyetlerde bulunmak gibi meşguliyetlerle) değerlendirmelidirler.

yine gençlik dönemi; halk arasında söylendiği şekliyle " delikanlılık" devresidir. bu yaşlarda kişilik icabı, gelecek için her an sorun oluşturabilecek hareketlere girilebilir, kararlarda isteksizlik olabilir. gençler bu konuyu daima göz önünde tutmalı büyüklerin uyarılarını dikkate almalıdırlar.

son olarak gençlerimizi uyuşturucunun içerisine çeken alt kültürden bahsetmek istiyorum. içki uyuşturucu, kumar, şans oyunları, sapıklıklar, fuhuş evden kaçma gibi faaliyetlerin tamamını besleyen, ortaya çıkaran ortama " uyuşturucu kültürü" adını veriyoruz. zararlı alışkanlıkların temelinde bu vardır ve bunu önlemek uyuşturucu kültürüyle mücadeleye bağlıdır.

bu kültürün filizlendiği birahane, pub, diskotek, kahvehane, kumarhane, meyhane ve benzeri yerlerden uzak durmalıdır.

bira ve "alkolsüz" denilen bira, alkolizm ve uyuşturucu batağının başlangıç basamağıdır.

yine milli manevi değerlerimiz, yüzyıllardan beri nesilden nesile intikal eden geleneklerimiz uyuşturucu kültürünün panzehiridir. bu değerlere sarılmak zorundayız.çocukların her gün karşı karşıya kaldıkları anne baba tutum, davranış ve ilişki biçimlerinin; onların eğitiminde çok önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. aile ilişkileri, çocuklar için, davranış şekilleri ve insan ilişkilerinin öğrenildiği bir sahne oluşturmaktadır. madde kullanım konusunda da, benzer mekanizma işlenmekte olup; çocuklar, anne babanın maddeler konusundaki tutum ve davranışlarını gözlemlemekte ve benzer şeyleri uygulamaktadır.

toplumda, anne baba başta olmak üzere, öğretmenler ve diğer etkili yetişkinlerin madde kullanımı konusundaki tutum ve davranışları; çocuk ve gençler için çoğu kez kavram karmaşası yaratmaktadır. çocuk ve gençler, zararlı tesiri kesin olarak ıspatlanmış olan sigara ve alkol gibi maddelerin, neden erişkinler tarafından kullanıldıklarını tam olarak kavrayamamakta; kendilerinin de bu ve buna benzer maddeleri kullanabileceği düşüncesi oluşmaktadır. anne babalar, her ne kadar, çocuk ve gençleri bağımlılık yapan maddeler konusunda uyarsa da; kendi sergiledikleri davranış modelleri, mantıklı uyarılarından çok daha aktif olmaktadır.

bu nedenle, anne babaların, kendilerinin kullanımı konusundaki tutum ve davranışlarının nasıl olduğunu irdelemeleri gerekmektedir. örneğin alkol, sigara, ilaç kullanımı konularında bu maddeleri kullanma nedenleri, sıklıkları, bu maddelere ihtiyaçları, kullanıp-bırakma, bu alandaki güçlülük ve zayıflıkları gibi özelliklerin hepsi önem taşımaktadır.

çocuklar, anne babanın davranışlarını görerek öğrenir, anne-babanın birbirlerine olan tutum ve davranışlarını da kendilerine örnek alır, sorunların çözümünde anne babanın davranışlarını kopya ederler.

-medya'ya düşen görevler

en kuvvetli ve yaygın eğitim kurumu olduğu halde bu çizgide hiç bir görev üstlenmeyen, hatta büyük bölümü ile, özellikle temeldeki husus olan ve her türlü zararlı alışkanlıklara ve bunların salgın durumuna gelmesinde en büyük etken kabul edilen uyuşturucu kültürü çizgisinde büyük bir sorumsuzluk sergileyen medya, kesinlikle disipline edilmeli. bu kuvvetli kurum tüm birimleri ile yararlı bir çizgiye getirilmelidir ve medyanın bu sorumluluklarını ve hayati önem taşıyan görevlerini kabullenip yerine getirmedikçe diğer hiçbir önlemin ülkeyi ve toplumu selamet kıyısına götüremeyeceği mutlaka bilinmelidir. bu ülke, bu toplum ve bu devlet hepimizindir. bir yerde hırs ve kazançlara limit tanımak zorundayız..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder