?

Ailesel akdeniz atesi

Ailesel akdeniz ateşi

Fmf (ailesel akdeniz ateşi) genellikle akdeniz ülkeleri halklarında (daha çok türk, arab, israilli ve ermenilerde) görülen, otozomal resesif geçişli genetik (kalıtımsal) bir hastalıktır. birbirlerinden bağımsız iki ayrı klinik tablosu vardır:1- ani başlayan ve kısa süreli karın,göğüs veya eklemlerde ağrı ile birlikte düşük yapma olasılığı normal kadınlara göre daha fazladır; (amiloidoz ve ağır seviyedeki böbrek yetmezliğinin anne ve bebek için pekçok tehlikeler oluşturması nedeniyle) amiloidozu olan fmf hastalarına hamile almamaları öneri edilir.ilacı kullanan hastaların çocuklarında kolşisin'in gelişi hoş bir teratojenik etkisine rastlanmamasına karşın, tümfmf'li gebelerde (bebekte ilaçtan dolayı gelişebilecekherhangi bir sakatlığın vs tesbiti için) " amniosentez" yapılır. (amniosentezde; özel bir yöntemle bebeğin beslenmesini sağlayan plasenta içerisindeki amnion sıvısından örnek alınarak bebekte gelişebilecek gelişi hoş bir hastalık veya amnormal bir durumun varlığı araştırılır. )ayrıca fetusda kromozom anomalisi olup olmadığının araştırılması için " karyotip analizi" yapılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder