?

Akan yildiz

Akan yıldız

Bulutsuz bir gecede zaman zaman bir yıldızın yerinden koparak kısa bir vakit sonra kaybolur gibi sönmesi olayı.bu olay gerçekte yıldız kayması olayı değildir. belirli yörüngeler üstünde hareket eden ve meteor denilen gök taşlarının yer yüzü atmosferine girmesi ile meydana gelir. yeryüzü güneş çevresinde dönerken böyle bir meteorun veya meteor sürüsünün yörüngesinden geçer ve bunların yer çekiminin tesiri altında kalmalarına, bu nedenle atmosfere girerek yer yüzüne düşmelerine neden olur. atmosfer içerisinde sürtünme yüzünden sıcaklıkları yaklaşık olarak 2000 dereceye kadar yükseldiğinden kısmen ya da tamamen gaz durumunda yanmaya başlarlar ve gecenin karanlığı içerisinde akan bir yıldız gibi görünürler.akanyıldızların oluşumları ile ilgili, bugün için kesin bir bilgi yoktur. akanyıldızları, bazı bilginler, kuyruklu yıldızların bir kalıntısı olarak kabul etmektedirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder