?

Akciger apsesi

Akciğer apsesi

Akciğer apsesi akciğerlerdeki iltihaplı hastalıkların en tipik sonucudur. tedavide antibiyotiklerin bugünkü gibi hemen hemen her fırsatta kullanılmadığı dönemlerde kendine özgü gelişme çizgisi nedeniyle kolay tanı konan bir hastalıkken günümüzde tanışı zor, son derece karmaşık belirtiler veren bir hastalık durumuna gelmiştir. tıbbın ilerlemesiyle genel durumu bozuk hastaların uzun sürelerle yaşatılabilmesi eskiden pek rastlanmayan bakteri araştırılır; faktörün hangi antibiyotiklere hassas, hangilerine dirençli olduğu belirlenir. böylece tedavide daha etkili antibiyotiklerin kullanılması sağlanır. balgamda hastalıkla ilgisiz başka bakterilerin de bulunması nedeniyle tanının tek basma balgam tahliline dayandırılması sağlıklı bir yöntem değildir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder