?

Akciger kanseri

Akciğer kanseri

Akciğer kanseri avrupa da günde ortalama 92 kişinin ölümüne neden olan ölümcül bir kanserdir. kanserler genellikle ilk ortaya çıktığı dokuya göre adlandırılır. akciğer kanseri her şeyden önce akciğerde başlar. akciğer kanseri bir enfeksiyon değildir ve bir insandan diğerine geçemez.her yıl yeni ortaya çıkan hasta sayıları tüm dünyada artmaya devam etmektedir. 2006 yılında dünyada 2 milyon yeni akciğer kanseri saptanacağı, bunların %60 ının gelişmekte olan ülkelerde olacağı hesaplanmaktadır. artış hızı bilhassa kadınlarda daha belirgindir.nedenlerisigara kullanımı yaklaşık olarak bütün akciğer kanserlerinin sebebidir.

sigara kullanan insanlar kadar içmeyenlerde inhalasyon yoluyla sigaradan etkileniyorlarsa risk altındadır.

asbest, uranyum, krom ve nikel gibi kimyasallara bağlı olarak da akciğer kanseri ortaya çıkabilir.

geçirilmiş tüberküloz (verem) nedbe dokusu üstünde akciğer kanserleri gelişebilir.

ailede akciğer kanseri olması akciğer kanserine yakalanma riskini arttırmaktadır.akciğer kanserinin başlıca sebebi sigaradır. bütün akciğer kanserlerinin %80-90 ı yalnız olarak sigaraya bağlıdır. risk sigara içme müddeti, toplam içilen sigara, başlama yaşı ve içilen sigaranın tipine göre değişir.sigara içen bir kadının akciğer kanserine yakalanma riski içmeyen bir kadına göre 1,5 153 kat daha fazladır. bundan başka, aynı miktar sigaraya maruz kalan bayanların erkeklere göre 1,5 3 kat daha fazla akciğer kanserine yakalanma riskleri olduğu hesaplanmıştır.aktif sigaradan sonra akciğer kanserinin en önemli ikinci risk etkeni pasif sigara maruziyeti veya diğer isimler olarak çevresel sigara maruziyeti veya dumanaltı olmaktır. pasif sigara maruziyetinin yalnız olarak ortalama 1. 2-1. 3 kat riski arttırdığı bildirilmektedir.ailede akciğer kanseri olması akciğer kanserine yakalanma riskini arttırmaktadır. ailede akciğer kanseri olan ve hiç sigara içmemiş bir kadının akciğer kanseri riski 2. 8 kat artmış iken; ailede akciğer kanseri olmayan ve sigara içen bir kadında bu risk 11. 3 kat artmıştır; ailede akciğer kanseri olan ve sigara içen bir kadında ise bu riskin 30 kat arttığı gösterilmiştir.ayrıca asbestos denen tozlarla uğraşan işlerde çalışan kişilerde, çeşitli kimyasal maddelerle çalışılan iş kollarında çalışanlarda, daha önce akciğerden hastalık geçiren ve akciğerde nedbe dokusu gelişen kişilerde akciğer kanseri riski artmaktadır.bazı beslenme özelliklerinin de akciğer kanseri riskini etkileyebileceği bilinmektedir. bundan başka motorlu taşıtlara, fabrika bacalarına bağlı hava kirliliklerinin, evlerde ideal olmayan biçimde odun-kömür yakarak ısınmanın kanser yapıcı maddelerin oluşmasına sebep olduğu gösterilmiştir. hava kirliliğinin akciğer kanseri riskini arttırabileceği düşünülmektedir ancak riskin derecesi belirlenememiştir.çevresel radon maruziyetinin de akciğer kanseri gelişimi ile ilişkili olabileceği, coğrafi olarak akciğer kanseri yüksekliğine yol açabileceği bilinmektedir. ufak hücreli akciğer kanseri genellikle sigara içen veya içmiş olan kişilerde bulunmaktadır. bu birliktelik bazı araştırmalarda %98 lere kadar çıkmaktadır.hızlandıran etkeneğer bir insan sigarayı bırakırsa akciğer kanserine yakalanma riski de azalır dolayısıyla taşıyacağı risk, yaklaşık 15 yıl içerisinde sigara kullanmayanlarla aynı orana ulaşır.belirtilereğer aşağıdaki ya da benzer belirtilere sahipseniz doktorunuzla görüşün.uzun süreli ve geçmeyen öksürük

kısa soluk alıp verme

kanlı balgam

göğüste rahatsızlık

iştahsızlık ve kilo kaybı

öksürük, balgam, kanlı balgam, göğüs ağrısı, akciğer iltihabı, göğüs kafesi içerisine sıvı birikmesi, ses kısıklığı, tümörün damar basısı nedeniyle göğüs üst bölümünde boyunda ve başta ortaya çıkan ödem (şişlik)

kemiğe yayılım sonrası kemik ağrıları, kanda kalsiyum artışı ve buna bağlı belirtiler

karaciğere yayılım sonrası, karaciğer büyüklüğü, ağrı ve ateş,

beyne yayılım sonrası, bazı nörolojik belirtiler ve nöbetler,

bazı hormonların tümör tarafından anormal salgılanması nedeniyle çeşitli hormonal bozukluklarteşhisgöğüs kanseri için etkili bir tarama henüz bulunmamaktadır.akciğer kanserini teşhis etmek için pekçok test yapılır.bunlar:göğüs röntgeni (akciğer grafisi), bilgisayarlı tomografi

balgam sitolojisi (hücre incelenmesi)

bronkoskopi (hava yollarına özel aletle bakılması)

biopsi (incelenmek üzere parça alınması)

diğer organ metastazlarına (organ yayılması) yönelik ileri tetkikler sonrası akciğer kanseri tanısı konur.tedavitümörün büyüklüğüne, yayılımına ve patolojik tipine bağlı olarak tedavide:cerrahi

kemoterapi (ilaç tedavisi)

radyoterapi (ışın tedavisi) önemli yerler tutmaktadır.akciğerlerde başlayan kanserler 2 tipe ayrılırlar.mikroskop altında hücrelerin görüntüsüne göre ufak olmayan hücreli akciğer kanseri ve ufak hücreli akciğer kanseri. her tip akciğer kanseri değişik biçimde büyür, gelişir ve tedavi edilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder