?

Akciger zari iltihabi: irinli (ampiyem)

Akciğer zarı iltihabı: irinli (ampiyem)

Akciğer zan boşluğuna yerleşen mikroplar ideal şartlar bulduğunda çoğalarak ampiyem adı verilen çok ağır bir enfeksiyona yol açar. ampiyemde zar boşluğundaki birikim ya başlangıçtan beri irin biçimindedir, ya da önceleri sıvı (eksüda) niteliğindeyken sonradan irinleşmiştir.

göğüs boşluğundan alınan sıvı örneği yoğun, krem renginde ve opaksa, bundan başka bol oranda hücresel unsur ve mikrop içeriyorsa bunun irinli olduğu söylenebilir. irinli akciğer zan iltihabı, üre-mek için akciğer zarında ideal ortam bulan mikropların yaygın bir enfeksiyon başlatmalan sonucunda gelişir.

nedenleri

ampiyemin faktörü çeşitli bölgelerden gelen farklı mikroorganizmalar olabilir. en sık görülen neden, akciğerdeki bir bakteri enfeksiyonunun akciğer zarına yayılmasıdır. yayılma akciğerdeki iltihabın gidişi sırasında ya da bu hastalık iyileştikten sonra gerçekleşebilir. grip enfeksiyonu sırasında bile ampiyem gelişebilir. grip her ne kadar virüs kökenli bir enfeksiyonsa da akciğerde, streptokok ya da stafilokok-ların da eklenmesiyle hastalık akciğer zarına yayılabilir. bakteriler bundan başka genel mikrobik hastalıklardan, göğüs duvarındaki iltihaplardan, diyafram altı, karaciğer ya da böbrek çevresi apsesi gibi iltihap odaklarından ya da göğüs duvarındaki delici bir yara yoluyla direkt dış ortamdan gelerek akciğer zan boşluğuna yerleşebilir. daha önce değinildiği gibi kuru ya da sıvı-f & icirc; brinli akciğer zan iltihabının en sık görülen sebebi olan verem basili de irinli akciğer za-n iltihabına yol açabilir. bu durum bilhassa akciğer veremi sırasında meydana gelen bir kavitenin direkt akciğer zan boşluğuna açılmasıyla ortaya çıkar.

belirtileri

irinli akciğer zan iltihabının belirtileri, sıvı-fibrinli akciğer zan iltihabında görülenlere benzer. ama bu kez irinleşmeyle giden sürecin özel belirtileri de tabloya ilave edilmiştir. bunlar iltihap etkeninin cinsine, iltihabın ağırlığına ve yaygınlığına göre değişir. ampiyem tüm akciğer zan boşluğuna yayılabildiği gibi belirli bir bölgeyle de sınırlı kalabilir. bu taktirde kese şeklinde sınırlanmış ampiyemden söz edilir.

hastanın genel durumu değişen ölçülerde de olsa her zaman bozulmuştur. hasta halsiz, solgun, tümüyle iştahsız ve zayıflamıştır; devamlı yatma ihtiyacı duyar. ateşi yüksektir. tüm irinli olaylardaki gibi ateş titreme nöbetleriyle yükselip belirli bir noktaya ulaşır, daha sonra hafif ya da şiddetli bir terlemeyle düşer. sıvı-fıbrinli akciğer zan iltihabının gidişi sırasında, yüksek ateşin ortaya çıkması olaya irinleşme sürecinin eklendiğini düşündürmelidir. aynca hasta enfeksiyonun yerine göre değişen göğüs bölgelerinde ağn duyar. tansiyonu dü-şer ve genellikle böbrek fonksiyonları bozulur.

havasız ortamda yaşayabilen mik-roplann varlığı, bozunma ya da kokuşmanın başlaması, akciğer ve akciğer zarında doku yıkımıyla kangrenleşme ve bunun sonucunda gelişen kendiliğinden (spontan) pnömotoraks, yani akciğer zarına hava girmesi hastalığı ağırlaştırır ve yakınmaları artırır.

ampiyem sırasında ortaya çıkan irinin görüntüsü ve özellikleri akciğer zan boşluğunda üreyen mikropların cinsine göre değişir. pnömokoklara bağlı irin gri renkte ve yoğundur; streptokoklar yoğunluğu daha az ve genellikle kanlı bir sıvı oluşturur. ırinleştirici (piyojen) mikroplar krem kıvamında ve yeşilimsi renkte, verem basili toz renginde ve içerisinde kesilmiş süt gibi parçacıklar bulunmakta olan, kokuşturucu mikroplar ise son derece kötü kokulu, içerisinde akciğer ve akciğer zarına ilişkin doku parçacıklan bulunmakta olan irin üretir. doku parçalarının varlığı bozundurucu ya da kokuşturucu mikroplanıl akciğer ve akciğer zannda yol açtığı doku yıkımım gösterir.

antibiyotiklerin kullanıldığı günümüzde bile ampiyem olgularına itinayla yaklaşmak gerekmektedir. ne kadar erken tanı konur ve cerrahi girişim ya da ilaçlarla tedaviye başlanırsa o kadar iyi netice alınır.

gerekli tedavi uygulanmadığında, irin göğüs duvarına ya da akciğerlere doğru bir yol bularak ilerler. bu taktirde akciğer zanyla göğüs duvan arasında ya da akciğerle akciğer zan arasında bir fistül oluşur. fistül gelişimi iltihabın akciğer dokusuna da yayılmasının sonucudur. çok seyrek olmakla birlikte vakit vakit, bilhassa de keseleşmiş ampiyem olgularında sıvı kendiliğinden emilir ve irin-leşen bölgeyle sınırlı olarak akciğer zarı kalınlaşıp kireçlenebilir.

günümüzde antibiyotik tedavisinin yaygınlaşması sonucunda bir zamanlar öldürücü olan ampiyem olgulanmn büyük bölümü başanyla tedavi edilmektedir. çok kolay olmamasına rağmen tedavi genellikle iyileşmeyle sonuçlanır. bilhassa antibiyogram yapılarak hastalık etkeninin hassas olduğu antibiyotiklerin belirlenmesi ve buniann yerel olarak enjekte edilmesi, hinin akciğer zan boşluğundan uzaklaştırılmasını temin eder. böylece iltihabı yenmek kolaylaşır ve hastalık yavaş yavaş iyileşir. başta vereme bağlı ampiyemler olmak üzere bazı olgularda iyileşme ancak cerrahi girişimle sağlanabilir. hastalığın uzun sürdüğü bu olgularda hastanın son derece sabırlı olması, iyileşme döneminde ve sonrasında tedavinin tüm kurallarına sıkı sıkıya uyması zorunludur. tedaviye belli bir müddet ara vermek ya da ihmal etmek aylar alan iyileşmeyi bir anda ortadan kaldırır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder