?

Akciger zari iltihabi: sinirli ve lokalize

Akciğer zarı iltihabı: sınırlı ve lokalize

Akciğer zarı iltihabında sıvı her zaman zar boşluğunda serbest olarak toplanmayabilir. sıvı birikimi akciğerler arasındaki mediyastin adlı boşlukta, akciğer lobları arasında, akciğerle diyafram arasında, zaman zaman de çevresi yapışıklıklarla sınırlanmış kesecikler şeklinde gerçekleşebilir. yapışıklıklar genellikle sıvı-fibrinli akciğer zan iltihabının iyileşmesi sırasında zarın iki katmanı arasında oluşur. sınırlı akciğer zarı iltihabının yerleştiği bölgeye göre çeşitli tipleri vardır.

mediyastini örten akciğer zarı iltihabı

eksüda niteliğindeki sıvı, akciğer zarının mediyastin organlarını örten katmanıyla akciğerin mediyastine bakan iç yüzünü döşeyen karşı katmanı arasında birikerek iki katmanı birbirlerinden ayırır. sıvı mediyastinin ön ya da arka bölümünde toplanabilir. genellikle hastalıklı yandaki akciğerin göbeğinde (hilus) lenf bezlerine de yayılmış veremin sonucudur. birincil kompleks (ghon kompleksi) denen bu verem olguları daha çok gençlerde görüldüğünden bu stil akciğer zarı iltihabına da çoğunlukla gençlerde rastlanır.

sıvı ön mediyastinde toplanmışsa, en tipik belirti göğüs kemiğinin arkasından başlayıp koltukaltı ve memeye doğru yayılan ağrıdır. sıvı arka mediyastinde toplandığında ağrı omurga boyunca yayılır. sıvı birikimi çok fazlaysa mediyastin organlarına basınç yapar. basınç soluk borusunaysa hırıltı ve ağn, yemek borusunaysa yutma güçlüğü, vagus sinirineyse öksürük, gırtlaktaki rekürrent sinirineyse ses kısıklığı ya da ses kaybı, azigos toplardamaraysa boyun ve göğsün yüzeysel damarlarında dolgunluk ve genişleme gibi belirtiler görülür.

akciğer filmi çekilmeden mediyastini örten akciğer zarı iltihabı tanısına varmak çok kolay değildir. tanı amacıyla torasentez ya da mediyastinoskopi yapılması pekçok teknik soruna yol açar.

loblar arası akciğer zarı iltihabı

oldukça sık rastlanır. iltihap akciğer loblarını ayıran yarıkların içini örten zar bölümlerindedir. akciğer dokusunun bir hastalığı söz konusu değilse en sık görülen etken verem basilidir. akciğer dokusunda bir hastalık varsa bu genellikle yanğa komşu bölgedeki akut bronş-akciğer iltihabıdır.

hastalıkta öbür akciğer zan iltihabı belirtilerine ek olarak yüksek ateş, iltihaplı loblar arası yarık boyunca yayılan ağn, öksürük ve nefes darlığı görülür. tanı akciğer filmiyle konur. hastalığın bıraktığı izler genellikle yıllar sonra çekilen akciğer filmlerinde bile yarıklar boyunca uzanan çeşitli kalınlıklarda opak çizgiler şeklinde görülebilir.

diyaframı örten akciğer zarı iltihabı

genellikle çok seyrek görülen ve her zaman kolay tanı konamayan bir hastalıktır. en fazla verem hastalığı müddet cinde ortaya çıkar. aynca başta karaci ğer ve bilhassa safrakesesi olmak üzere kann boşluğundaki organların enfeksi yonları sırasında gelişir. bu taktirde sıvı genellikle irinlidir. karın organlarıyla ilgili belirtiler öne çıktığından he kimin daha çok bunlara dikkat etmesi akciğer zanndaki sıvı birikiminin göz den kaçmasına yol açabilir. hastada yüksek ateşle birlikte göğsün alt bölümünde yoğunlaşan ağn vardır; aynca öksürük, nefes darlığı, yutma güçlüğü ve diyafram örselenmesinin sonucunda çok tipik olarak ortaya çıkan hıçkınk görülür. tanıya ilk olarak akciğer filmiyle vanhr. filmde diyafram kubbesi sabit ve şekli bozuk olarak gözlenir; sıvı toplanması diyaframda yoğun bir bölge şeklinde görülür.

akciğer tepesini örten akciğer zarı iltihabı

zann akciğerin tepesini örten bölümündeki iltihap genellikle vereme bağlıdır. belirtileri öbür akciğer zarı iltihaplanndaki gibidir. zaman zaman tam ama cıyla köprücük kemiği allından batın ları bir enjektörle torasentez yapılır..

keseleşmiş akciğer zarı iltihabı

keseleşmiş iltihap akciğer zarının gelişi hoş bir bölgesinde görülebilir. etrafındaki yapışıklıklarla yalıtılmış bir akciğer zan kesesi içerisinde sıvı birikimi sonucunda oluşur. yapışıklıklar iyileşme sürecin deki bir sıvı-fibrinli akciğer zan iltiha bından arta kalmıştır. sıvı irinliyse yapışıklıkların oluşumu kolaylaşır. gerçek ten de irinli sıvılar basitçe geri emilemez, yoğunlukları hızla çoğalır ve akciğer zan katmanlan arasında yaygın ve kalıcı yapışıklıkların oluşumuna yol açar.

keseleşmiş akciğer zan iltihabının iyileşmesi vakit alır ve tedavisi çok karmaşıktır. tedavi genellikle bölgeye antibiyotik, kortizon grubu ve fibrin eritici ilaçların enjekte edilmesine dayanır.

bu tedaviyle hastalık iyileşse de keseleşmiş iltihabı oluşturan yerel anatomik koşullan fazla değiştirmez.

keseleşmiş bir akciğer zarı iltihabının kalıcı tedavisi ancak cerrahi girişimle yapılmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder