?

Akupunkturun felsefesi

Akupunkturun felsefesi

Batı düşüncesi olayları sebep-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirir. çin düşüncesine göre ise, çeşitli olgular bir bütünlüğün parçasıdır ve birbirleriyle ilişki içindedir.düşünce temelindeki bu değişiklikler, tıbbi uygulamada da kendini gösterir. batı tıbbı analitiktir; derin nedensel bağlantılara girer, detaylı sınıflamalar yapar. çin tıbbında ise, semptomlar ve bulgular hep birlikte değerlendirilerek toparlanır ve bir bütüne varılmaya çalışılır. çin tıbbına göre hastalık belirli bir zamanda, belirli bir kişide ortaya çıkan bir olgudur. hastalık değil, hasta ön planda değerlendirilir. buna göre, tradisyonel çin tıbbı' nda mental (zihinsel), emosyonel (duygusal) ve fiziksel bulgular birlikte ele alınır.vücutta yin ve yang adı verilen birbirine zıt, ancak uyum içerisinde iki eneji vardır. bunu belirten ambleme taiji (büyük ikilem) denir. siyah yin' i, beyaz yang' ı simgeler. ancak, yin' in içerisinde yang, yang' ın içerisinde de yin vardır. yin ve yang' ın dengelenmesi normalliğe, dengenin bozulması anormalliğe yol açar. dengesiz yin ve yang, denge arayışı içinde devamlı kendilerini değiştirirler. bu dengenin sağlanması için hekim iğneler ile, ilgili akupunktur noktalarını uyararak hastayı tedavi eder.kaynak: akapunktur tedavi merkezi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder