?

Alan teorisi

Alan teorisi

Alan teorisi (fıeld teory), sosyal psikolojinin önemli figürlerinden biri olan kurt lewin tarafından ortaya atılmıştır. lewin, fiziksel alan kavramını (manyetik alan, çekim alanı, vb. ), psikolojiye taşıyarak, birbiriyle karşılıklı bağımlı olan ve dinamik bir sistem oluşturan psişik süreçler bütününü ifade eden psikolojik alan kavramını geliştirmiştir. psikolojik alan, belirli bir anda belirli bir birey veya grup için söz konusudur ve bu birey veya grubun davranışlarını etkileyen esas dinamiktir. psikolojik alanın unsurları, yaşam alanı, çevre ve kişi olarak ayırdedilebilir.alan teorisi, dar anlamda bir teori olmaktan ziyade, geştaltçı bir perspektiften, nedensel ilişkilerin analizine ve teorik kavramların ve hipotezlerin oluşturulmasına ideal bir yöntemdir. yaşam alanı ile davranışı etkileyen güçler (gerilimler, değerler, enerji, vb.) karşılıklı bağımlılık içerisinde bulunurlar. birey veya grup, birbiriyle karşılıklı etkileşen bu unsurların dinamik bir bütünüdür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder