?

Alasim

Alaşım

Bir metali, bir veya daha fazla metallerle veya yarı metallerle karıştırılarak elde edilen yeni ürün. alaşımlar, çoğu defa gerektiği kadar sert olmayan metallerle, istenen sertliği vermek için yapılır. görünüşte alaşımların metallerden değişik olmadığı sanılırsa da gerçekte öyle değildir. alaşımlar da metaller gibi billurlardan yapılmış olmalarına karşın, bu billurlar birbirlerinden değişik birtakım cisimlerin bir araya gelmesinden meydana gelmiştir.alaşımları elde etmek için metaller, gazla ısıtılan potalı fırınlarda ve potalar içerisinde eritilir.en çok kullanılan alaşımlar şunlardır: pirinç (çinko-bakır), bronz (kalay-bakır), çelik (demir-karbon-krom), düralümin (aliminyum-bakır-mağnezyum-manganez-silisyum) dur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder