?

Alerji tanisi

Alerji tanısı

Alerjik kişilerin özel olarak hangi alerjene karşı reaksiyon verdiğini tespit etmek amacıyla yapılan testlerdir. alerjik hastalıkların tanısında kullanılan çeşitli alerji testleri vardır. bunların bir kısmı serumda (kan tetkiki), bir kısmı da direkt hastanın vücudunda uygulanır.

alerji testi yaptırmanın hedefi, kişide alerjik hastalığa yol açan özgül alerjenin belirlenmesi ve hastalık belirtilerinin daha aktif bir biçimde kontrol altına alınmasıdır. bir kişide bir ya da daha fazla sayıda alerjene karşı hassasiyet söz konusu olabilir.

epidermal test (prick test)

alerjik rinit, astım, gıda alerjisi ve arı alerjisi, ilaç alerjisi gibi hastalıkların tanısında kullanılır. hastaya ağrı ya da acı vermeyen, kısa sürede neticelenen bir testtir. bu test uygulanmadan en az 7 gün öncesinde alerji hakkında " hap" biçiminde ilaçların (antihistaminikler) bırakılması lazımdır. ilaçların kullanılmaya devam edilmesi test neticelerini yanıltabilir.

prick testinde hastanın önkolunun iç yüzeyine ufak iğnelerle alerjenler damlatılır. uygulamadan 15 dakika sonra hastada hangi alerjenlerin deride kızarıklık ve kabarıklığa neden olduğuna bakılarak netice yorumlanır.

ıntradermal test (deri içi)

bu testte alerjenler bir şırıngayla deri içerisine uygulanır. prick teste göre daha duyarlı bir yöntemdir ve prick testin netice vermediği hastalarda uygulanır.

kan testi (rast)

genellikle cilt testlerinin uygulanamadığı hastalarda tercih edilir. neticeleri deri testleri kadar hızlı çıkmaz ve daha pahalı bir tetkiktir.

kimler test olabilir ?

yetişkin ya da çocuk her yaştan alerji hastasına testler tatbik edilebilir. her hastada alerjinin şiddeti ve alerjen değişik olduğundan; alerji immünoloji uzmanı tarafından en ideal yöntem seçilir. anafilaksi, astım, konjonktüvit, dermatit, ilaç, besin alerjileri, böcek alerjileri, alerjik nezle, sinüzit, ürtiker ve anjioödem hastalarına alerji testi tatbik edilebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder