?

Alerjik hastalik gelisiminde genetik nedenler

Alerjik hastalık gelişiminde genetik nedenler

Tüm hastalıklarda olduğu gibi alerjik hastalıklar da ideal genetik yapıda yeterli çevresel etkenler oluşmuşsa ortaya çıkmaktadır. şayet anne babadan alınan kromozomlarla elde edilen genetik yapımızda alerjik bir yatkınlık varsa ve çocuğun yaşadığı çevrede de yatkınlık olan alerjenden yeterli oranda varsa alerjik hastalık ortaya çıkar. örneğin doğan çocuğun vücudunda zeytin poleni alerjisi yatkınlık geni vardır. ama yaşadığı çevrede zeytin ağacı yoksa alerjik hastalık oluşmaz.

ama bu aileden olan bir başka çocuk zeytin ağacı olan bir yerde doğar da büyürse o çocukta zeytin alerjisi gelişir. çocuğun ve erişkinin genetik yatkınlık oluşturan genlerinin ürününü içeren vücudumuzla çevrenin etkileşimi hastalığın şiddetini ortaya koymaktadır. buna şu şekilde bir örnek verilebilir. bir çocukta ev tozu akarı alerjisine bağlı astım vardır. çocuk eğer orta veya doğu anadolu bölgelerinde yaşarsa çevrede akar az olacağı için alerjik astım bulguları y açok az görülür yada görülmez. ama çocuk ege yada marmara bölgesine gelirse astım bulguları çıkabilir. bir yönüyle alerjik hastalıkta bu şeklide "gen-çevre etkileşimi" olmaktadır. ki bu yönüyle alerjik hastalıklar çevre ve genetik yapının ortaklaşa oluşturduğu "eko-genetik" bir fenomen olarak tanımlanabilir.

alerjik hastalıklarda genetik yatkınlık vardır. bu genetik yatkınlık ilk olarak aile ve ikiz çalışmaları ile ortaya konulmuştur. daha sonra ileri genetik teknikler bu yatkınlığın sebebini çözmeye çalışmıştır. bunun en basit örneği toplum taramalarında görülebilir. genel olarak toplumda alerjik hastalık sıklığı ortalama % 20 kabul edilir. annenin alerjik hastalığa sahip olduğu bireylerde çocuğun alerjik olma rsiki % 50 ye, babanın alerjik hastalığa sahip olduğu bireylerde % 40 a, ancak her iki ebeveynin alerjik hastalığa sahip olduğu taktirde bu % 70 e çıkmaktadır. kalıtımsal yapısımızı oluşturan kromozomlarımızda sadece bir görev gören maddeyi yapan bölümüne "gen" denir. alerjik hastalıklar çok fazla genin bir arada bulunması nedeniyle oluştuğu için tek veya yalnızca birkaç gen etken olarak gösterilememiştir.

alerjik hastalıklardaki aile çalışmaları ve ailesel genetik yatkınlık ilk kez 1916 da cook ve vander isinli bilim adamları tarafından yapılmıştır. bu araştırıcılar 500 ün üzerinde ailede, alerjik aile içerisindeki olguların fazlalığı ve özelliklerini göz önüne alarak, alerjik duyarlılıkta alerjik yatkınlığın mendelian kurallar dediğimiz klasik genetik geçişe göre geçtiğini savunmuştur. ancak bu şekilde bir geçişin ancak % 30 alerjik hastada gösterilmesi, aile öyküsü net olmayan hastaların da olması ve belirgin bir genetik özelliğin çözülmemesi çoklu genetik geçiş özellikli (multigenetik) yatkınlığın ortaya atılmasına neden olmuştur. bu teori alerjik hastalığın ortaya çıkmasındaki esas antikor olan ıge sentezinin alerjik bireylerde yüksek olduğunun gösterilmesinden sonra tekrardan yapılandırılmıştır. ancak ıge seviyesinin hastalığın şiddeti ile paralel olmadığı saptanmıştır. çünkü alerjik hastalık tam ve tek olarak vücutta ıge yapılmasına bağlı değildir. tüm bu aile çalışmaları alerjik yatkınlığın ve hastalığın klinik şiddetinin bir çok gen ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

alerjik hastalıkla ilgili olarak ikizlerin incelenmesi genel alerjik hastalıklarda genetik yatkınlık olduğu tezini daha da güçlendirmektedir. bunun en iyi örneği ikizlerden birisinde alerjik hastalık varsa diğerinde de sıklıkla olmasıdır, hatta bu sıklık tek yumurta ikizlerinde alerjik hastalık çift yumurta ikizlerine göre daha yüksek olmaktadır. ancak yine de genetik yalnız başına alerjik hastalık etkili değildir. çünkü ikizlerin ikisi de her zaman aynı alerjene alerjik olmamaktadır. bu da çevresel faktörlerin (beslenme, hava kirliliği, atmosfer özellikleri & hellip;. .) önemini göstermektedir.

ancak her halukarda alerjik hastalığın her tipinde aileden gelen genetik yatkınlık en önemli nedendir. alerjik astım, alerjik saman nezlesi, alerjik egzemada da böyledir. ancak astım da çevresel etkenler (hava kirliliği, sigara & hellip;) öne geçebilir. ancak hepsinde neden olan ortak bir gen bulunamamıştır. fakat bağışıklık hücreleri, bronş yapısı, sinir sistemi, hücre zarı vs gibi bir çok vucud yapısına giren bir çok maddeyi üreten bir çok gen suçlanmaktadır. alerjik hastalıkların genetik temelleri çözüldükçe teşhisi ve tedavisi konusunda çok daha ileri uygulama ve kesin çözümler olası olacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder