?

Alopesi

Alopesi

Saçların kısmen veya tamamen dökülmesidir. genetik etkenler, yaşlanma veya lokal ya da sistemik hastalıklar neticesi meydana gelebilir.belirtileri nelerdir ?

saç kaybı

tinea kapitis'te; kellik kalıcıdır.

anajen dökülme: başlatan olaydan bir kaç gün veya bir kaç hafta sonra dökülme başlar, sebebin ortadan kalkmasını takiben iyileşme gerçekleşir, nadiren kellik kalıcıdır.

skatrisyel alopesi: kıl folikülleri geri dönüşümsüz hasara uğrar. tek etkili tedavi; cerrahidir. greft transplantasyonu, flep transplantasyonu veya skatrisli bölgenin eksizyonu gibi yöntemler tatbik edilebilir.

androjenik alopesi: 12 ay topikal minoksidil kullanımı ile, kullananların % 39 unda ve belirgin derecede saç çıktığı bildirilmektedir. androjenik alopesinin diğer tedavileri cerrahidir; saç transplantasyonu, saçlı derinin redüksiyonu, transpozisyon flep ve yumuşak doku ekspansiyonu gibi.

alopesi areata: genellikle tedavisiz olarak 3 yıl içerisinde hastalık iyileşir. ancak tekrarlama sıktır.

traksiyon alopesisi: yalnız saç çekmenin bırakılması ile gerileyecektir. psikolojik veya psikiyatrik müdahale lazım olabilir. başarı gösteren terapötik yaklaşımlar içerisinde ilaç, davranış modifikasyonu ve hipnoz sayılabilir.

tinea kapitis: sıklıkla 6-8 haftalık tedavi gerekmektedir.tedavi yolları nelerdir ?

androjenik alopesi: topikal % 2 minoksidil

tinea kapitis: çocuklarda griseofulvin 10 mg/kg/gün, ketokonazol 200 mg/gün tedavinin 6-8 hafta devamı gerekebilir.

griseofulvin: hamilelik, porfiri, hepatosellüler yetmezlik, griseofulvine karşı hipersensitivite

varsa kontrendikedir.

topikal minoksidil yan etkiler

gözlerde irritasyon ve yanma hissi

su ve tuz tutulumu

taşikardi

anjina

topikal steroidler yan etkiler

lokal yanma ve batma hissi

kaşıntı

deride atrofi

telanjiektazi

uzun müddet kuvvetli steroidler kullanılırsa hipotalamo-hipofizo-sürrenal supresyon

griseofulvin yan etkiler

fotosensitivite reaksiyonu

lupusa benzeri sendrom

oral kandidiyazis

granülositopeni

ketokonazol yan etkiler

anafilaksi

hepatotoksisite

oligospermi

nöropsikiyatrik bozukluk

jinekomasti

topikal minoksidil etkileşimler: guanetidinle verildiğinde ortostatik hipotansiyona sebep olabilir.

griseofulvin etkileşimler: warfarinin aktivitesini azaltır. barbitüratlar griseofulvinin aktivitesini azaltır

ketokonazol etkileşimler: warfarinin aktivitesini arttırabilir. izoniasid ve rifampin, ketakonazolun aktivitesini azaltır. fenitoinle aynı anda kullanımı her iki ilacın da metabolizmasını değiştirir. terfenadin ve astemizol ile beraber alındığında qt aralığı ve ventriküler fazda uzama olabilir. h2 blokerleri veya antasitler, ketokonazolun emilimini azaltır.

kullanımları gerekiyorsa h2 blokeri veya antasitleri ketokonazolden en az 2 saat sonra verilmesi gerekmektedir. proton pompa inhibitörü; omeprozol aynı nedenle kullanmaktan uzak durulmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder