?

Altin

Altın

Kimyasal bir eleman. lâtince adı aurumdur. sembolü au, atom numarası, atom ağırlığı 1972' dir.parlak san renkte ve soy metallerdendir. olabildiğince yumuşaktır. ince teller durumuna getirilebildiği gibi, dövülerek ince yapraklar halline de getirilebilir. öyle ki bir gram altından 200 metre tel meydana getirmek kabildir. bu bakımdan işlenirken, saf olarak değil, gümüş veya bakır alaşımları durumunda işlenir. bu alaşımlardaki nispeti de karat ile ifade edilir. saf altın, 24 karattır. altını temiz olarak elde etmek, ya pek eski bir metot olan yıkama ile veya malgama metodu ile ya da siyanür metodu ile olur.tabiatta element hallinde ve kuvarsla karışık halde bulunur. yeryüzünde özellikle güney afrika, avustralya, bitişik amerika, kanada, peru, hindistan ,sovyet rusya, alaska ve mançurya'da bulunur.altın çok eski zamanlardan beri bilinen bir metaldir. en iyi mübadele vasıtası özelliklerini de taşıdığı için, para yapmakta faydalanılmıştır. on dokuzuncu yüzyıldan başlayarak pekçok büyük. memleketler tarafından para sisteminde bir ölçü olarak kabul edilmiştir. 1914 yılından beri altın para piyasada kullanılmamakla beraber, merkez bankalarınla, mahzenlerinde külçeler durumunda saklanmakta ve para ölçüsü olmakta devam etmektedir.yeryüzünde altın:altın pek eski devirlerden bert aranmakta olduğu halde pek az çıkarılabildiği için kıymetini her zaman muhafaza etmiştir. son zamanlarda altından daha değerli bazı maddeler bulunmuşsa da altın kıymetinden gene bir şey kaybetmemiştir. amerika'nın keşfinden beri bulunmakta olan altın miktarımın 40 milyar türk lirasını geçtiği tahmin edilmektedir. bu miktarın yarısından az para olarak bir kısmı da mücevherat olarak kullanılmıştır. fakat geriye kalan üçte birinin ne olduğu bilinmemektedir.eski zamanlarda bulunmakta olan altın ispanya yarımadası, yunanistan, anadolu, hindistan ve rusya'nın ural dağlarından elde edilmiştir. yeni dünya'nın; keşfi üstüne pek çok maceraperest altın aramak gayesiyle amerika'ya göç etmiştir. fakat amerika'nın keşfinden: kaliforniya'daki attın madenlerinin keşfine kadar elde edilen altın toplamı bugün her yıl çıkartılan altından daha azdı. kaliforniya altın madenlerinin keşfi altın istihsalini tahmin edilemeyecek kadar yüksek bir seviyeye çıkarmıştır.bugün en fazla altın çıkarılan yer güney afrika'da witwatersrand'dır. bundan başka gene güney afrika'da jonhannesburg civarında da çok altın çıkar. altın zenginliği itibariyle güney afrika'dan sonra kuzey amerika gelir. özellikle kaliforniya, colorado ve alaska bugün dünyanın sayılı altın çıkarılan yerlerindendir. son zamanlarda kanada'nın altın istihsali çok artmıştır. bundan başka rusya, meksika, avustralya, hindistan ve japonya'da da epey altın çıkar. hindistanda'ki mysore altın ocakları 1. 200 m. brezilya'da 1. 800 metre, güney afrika'da 2. 100 metre derinliğinde birer maden vardır.deniz suyunda da altın bulunduğu anlaşılmıştır. bu altının nehir sularının sürüklediği alüvyonlarla deniz suyuna karıştığı sanılmaktadır. bir ton ağırlığındaki deniz suyunda 50 miligram altın bulunur. denizlerdeki suyun aşağı yukarı 14 milyar ton olduğu kabul edilirse, denizlerdeki altın dünyada yaşayan insanlara bölünseydi. herkesin milyoner olması işten bile değildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder