?

Alzheimer hastaligi nasil tedavi edilir ?

Alzheimer hastalığı nasıl tedavi edilir ?

Alzheimer hastalığının tedavisinde hedefleralzheimer hastalığı için kesin bir sağaltım yoktur, bu sebeple bu hastalığa yakalananların tedavisinde birincil hedefler, kognisyonu (bellek, yönelim ve konsantrasyon), duygudurum ve davranışları (özellikle amaçsız gezinme ve saldırganlık) düzelterek yaşam kalitelerini iyileştirmek ve işlevsel performanslarını en yüksek düzeye çıkarmaktır. alzheimer hastalığı ilerleyici ve geri dönüşsüzdür, ama belirtileri bir süreliğine geciktirebilir, hatta iyileştirebilir.alzheimer hastalığına karşı halihazırda kullanılan tedavileralzheimer hastalığına karşı farmakolojik ve farmakolojik-olmayan tedaviler kullanılır.farmokolojik tedaviler:asetilkolinesteraz inhibitörleriasetilkolinesteraz inhibitörleri (acheı) kolinerjik nöronlar arasındaki iletişim sürecini hedeflerler.nmda reseptör antagonistleri

nmda reseptör antagonistleri yeni bir ilaç sınıfıdır ve ağır apati, uyku bozuklukları, saldırganlık, paranoya vs. ile tek tek ilgilenmek gerekmektedir, ancak alzheimer hastaları genellikle ciddi oranda nöroleptik ve sedatifle tedavi edilir. farmokolojik olmayan tedavilerpsikososyal stratejiler alzheimer hastalarının yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir. anıştırma terapisi (hastalara geçmişlerini hatırlatmak üzere tasarlanmış) gibi duygulara yönelik psikoterapi davranışsal problemleri azaltabilir ve hastaların duygudurumunu iyileştirebilir. sanat ve diğer dışavurumcu terapiler, egzersiz ve dans gibi uyaran-yönelimli tedavi de yararlı olabilir. bilişsel işlev bozukluğunu düzeltmek üzere gerçeklik yönelimi ve belleğin korunması da dahil bir dizi psikoterapi tekniği önerilmiştir. ne var ki bu yöntemlerin yararları azdır ve hastalar ve bakımverenler için uygulaması güç olabilirler. 1 bakımverenlerin yarısı kadarının çökkünlüğe girdikleri düşünülürse, bakımverenler de psikoterapi girişimlerinden yarar görebilirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder