?

Alzheimer hastaligina nasil tani konur ?

Alzheimer hastalığına nasıl tanı konur ?

Alzheimer hastalığı teşhisi konabilmesi için önce diğer pekçok durumun dışlanması gerektiğinden, doğru tanıyı koymak kolay değildir. bu, yanlış tanıya götürebilir ve sonuç olarak hasta ve ailenin akılları iyice karışır. sözü edilen diğer durumlar arasında bellek, yönelim, yargılama, sorun çözme, toplum içi ilişkiler, ev ve hobiler ve özbakımı değerlendirir.ölçümler hastaye test verilmesi ve hasta ve bakımverenle görüşülmesine dayanır. demansı beş ana evreye böler yok, kuşkulu, hafif, orta ve şiddetli. alzheimer hastalığı değerlendirme ölçeği (alzheimer s disease assessment scale -adas)bilişsel ve bilişsel-olmayan birer alt ölçekten oluşur. bilişsel alt ölçekten bilişsel testler bölümünde söz edilmektedir. bilişsel-olmayan bölüm duygudurum, ajitasyon, sanrılar ve varsanıları inceler. test ağır demanslı hastalarda kullanılamayacak kadar uzun ve karmaşıktır. global kötüleşme ölçeği (global deterioration scale gds)yedi puanlı bu derecelendirme ölçeği alzheimer hastalığı olan kişilerin klinik değerlendirmesi için en yaygın kullanılan testlerden biridir ve genellikle araştırma hedefli kullanılır. evreler 1 (bilişsel gerileme yok hiç bellek kaybı yok) ile 7 (çok ağır bilişsel gerileme bütün sözel yetiler kaybedilmiş, idrar inkontinansı, yürüme yetisi kaybolmuş) arasındadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder