?

Alzheimerda bakim ve tedaviyi etkileyen faktorler

Alzheimerda bakım ve tedaviyi etkileyen faktörler

Alzheimer hastalığı tanısı konulan hastaların, başından başlayarak hastalığın orta evreleri de dahil olmak üzere uzunca süreler (en az 7-10 yıl) aileleriyle birlikte gündelik yaşamın sorunları içerisinde yaşamlarını sürdürdükleri, az bir bölümünün düzensiz aralıklarla hekime götürüldükleri, hastalığın en ileri döneminde bile az sayıda hasta için bakım ve tedavi seçiminin hastaneden yana değil de huzurevlerinden yana kullanıldığı bilinmektedir.kronik ve ilerleyici hastalıklar içerisinde, başından başlayarak hiç hastaneye yatırılmadan tedavi edilmeye çalışılan başka bir hastalık örneği bulmak kolay değildir. bu hastalıkla ilgili olarak netice alıcı, aktif tedavilerin henüz istendiği kademede gelişmediği bir gerçektir. ama ifade edilen durumun tek ve biricik nedeninin bu olduğu söylenebilir mi ? bu durumu yakından gözlemleyenler için, konunun tek bir faktöre bağlı olmanın dışında pekçok nedene bağlı olduğu söylenebilir.nedenleri iki ana grupta değerlendirmek mümkündür..

bunlar, sağlık sisteminden kaynaklanan nedenler ve hasta ailelerinden kaynaklanan nedenlerdir. sağlık sisteminden kaynaklanan nedenlerin başında nöroloji derneği'nin ilgili uzmanları tarafından denetlenmesi ve yönlendirilmesidir. alzheimer ile yaşamak ne göründüğü kadar kolay ne de göründüğü kadar kolay değildir. tüm sorun, her işimizde kendini belirten denetimsizlik ve iletişim eksikliğini giderecek koordinasyonu yaratmaktır.

bu koordinasyonda rol alacak temel aktörler ise alzheimer derneği ve vakfı, türk nöroloji derneği, huzurevleri ve aile bireyleridir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder