?

Analiz

Analiz

Bileşik veya karışımların çeşitli faktörler yardımı ile (ısı, elektrik gibi) kendini meydana getiren bileşimlerini aydınlatmaya yarayan işlemlere verilen ad. analiz, sentezin karşıtıdır.bileşik ve karışımdaki maddelerin yalnız cinsi aranıyorsa kalitatif (nitel) analiz, bu maddelerin miktarı da aranıyorsa kantitatif (nicel) analiz yapılır.kalitatif analizde bileşik veya karışık cisim, ilkin ideal bir biçimde eritilir. bundan sonra her bir element ayrı ayrı çökelekler durumunda çöktürülür. bu suretle cismin bileşimi anlaşılmış olur.kantitatif analizde başlıca iki metot kullanılır: gravimetri ve volumetri metotları.1 -gravimetride, analiz yapılacak cisimden biraz alınarak tartılır ve eritilir. miktarı aranılan madde bir çöktürme ayırıcı ile bileşimi bilinen bir bileşik durumunda çöktürülür. çökelek süzülür, kurutulur ve sonra tartılır. bulunmakta olan ağırlıktan aranılan maddenin miktarı hesap edilir.2 -volumetride, analizi yapılan madde eritilir, su eriyiğin içerisine dereceli bir cam borudan belli bir konsantrasyonda bir ayıraç eriyiği akıtılır. bu suretle madde belli bir kimyasal değişmeye uğratılır. bu olay sonunda harcanan ayıraç eriyiğinin hacminden aranılan maddenin miktarı hesap edilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder