?

Angina pektoris

Angina pektoris

Kalp kasının gereksinimi olan oksijenin sağlanamamasına bağlı olarak ortaya çıkan, tekrarlayıcı iskemi ve (miyokart nekrozu gelişmeden oluşan) miyokart disfonksiyonu nedeniyle olan, dinlenmekle veya nitratlar gibi anti iskemik ajanlarla geçen rahatsızlık duygusu veya ağrılara angina pectoris denir.tipik angina psikolojik veya bedensel streslerde meydana gelen kısa süreli (30 saniye ile 15 dakika arasında süren) göğüs kafesi altında bir rahatsızlık hissi, basınç veya ağırlık varmış gibi bir duygu ya da göğsün içerisinde sıkışma biçiminde bir ağrı gibi yakınmalarla görülen ve göğüse, sol kola (ulnar kenara), omuzlara, çeneye ve boyuna, bundan başka epigastrik bölgeye yayılımı olabilen yakınmalardır. sıklıkla beraberinde nefes darlığı, göz kararması veya bulantı gibi yakınmalar da olur. angina visseral bir ağrı olduğu için hastaların anginayı net bir biçimde tanımlamaları ve tam olarak lokalize etmeleri beklenemez. (örneğin parmaklarıyla işte tam şu nokta diyemezler). angina pectoris çeşitli biçimlerde görülür:ağrı tipleri:

stabil angina:

efor anında belli bir müddet sonra oluşur ve en az 2 aydan beri gelişi güzel bir ilerleme veya kötüleşme göstermemiş olan anginadır. gelişi güzel bir efora başlarken meydana gelen anginanın, efora dinlenmekle hafifler veya kaybolur. bu stil anginada, anginanın azalmasında iskemik bölgeden vasodilatör metabolitlerin salınımının rol oynadığı bildirilmiştir. stabil angina pectoriste, koroner yetmezliğe yol açan hareketsiz bir arter stenozu olanlarda sensitivitesi %80-85' dir. submaksimal efor testi yapılanlarda yalancı olumsuzluk oranı ise %15 civarında daha fazladır. dolayısıyla efor testinin olumsuz olmasının koroner arter hastalığını ekarte ettiremeyeceği unutulmamalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder