?

Ar - ge nedir ?

Ar - ge nedir ?

"araştırma ve geliştirme" bir şirketin bilim adamları ve mühendisler istihdam etmek suretiyle, şirketin çalışma alanı doğrultusunda bilim ve teknolojiyi yeni ürünler, prosesler ya da hizmetler geliştirmede kullanmak üzere yaptığı çalışma ve faaliyetleri anlatmak için kullanılan yaygın bir terimdir arge nin başlıca görevi teknolojik gelişmeleri kullanarak şirketin kar edebilirliğini devamlı olarak yenilemek ve artırmaktır. yenilikçi düşünce, değişim ve gelişim, yeni teknolojiye sahip olmak rekabette üretim verimi, fiyat, reklam ve pazarlama kadar mühimdir.arge'nin doğası ve zihinsel sermaye

kimsenin bilmediğini yapmayı hedefler. dolayısıyla riskli bir çalışmadır, ihtimaller üstüne yürütülür. arge yöneticileri çok oranda başarı gösteremeyen sonuca hazırlıklı olmalıdırlar.

günümüzde yeni teknoloji geliştirmek, yani "zihinsel sermaye yaratmak" parasal sermaye yaratmaktan çok daha önemli ve kolay değildir. zihinsel sermayenin geliştirilmesinde ise ana rolü arge oynar.

arge için ne kadar yatırım yapılmalıdır ?

arge harcaması/ şirketin toplam geliri = yeni ürün başına yapılan arge masrafı / yeni ürünün şirketin toplam gelirine katkısı

arge'nin tarihsel gelişimiarge kavramının tarihsel gelişimi 3 kuşakta ele alınabilir:

1. kuşak arge: 1950-60 lı yıllar,

2. kuşak arge: 1970-80 lı yıllar,

3. kuşak arge: 1990 ve sonrasıarge'nin şirket içerisindeki görevleri

arge nin görev ve faaliyetleri, içerisinde bulunduğu şirketin çalışma alanı ve ekonomik koşulları ile direkt ilgilidir.arge nin 3. kuşak uygulamalarına göre, başlıca görevleri şunlardır:

1. artımlı arge çalışması,

2. radikal arge çalışması,

3. esas arge çalışması,

4. uygunluk çalışması,

5. müşteri destek çalışması.arge çalışmalarının mali açıdan değerlendirilmesiuygunluk çalışması: kaçınılamayan genel masraflardır.müşteri destek çalışması: satış masrafları kalemine dahil edilir.artımlı arge çalışması: bu çalışmadan istifade edecekler tarafından ödenecektir.radikal arge çalışması: şirketin ideal oranda kaynak ayırması gereken faaliyetlerdir.temel arge çalışması: bu da şirketin yeni projelerle hayatını devam ettirebilmesi için lazım olan hareketsiz bir masraftırarge harcamalarının mali açıdan geri kazanılması ancak şirketin yaptığı işlerin bir tüm durumunda değerlendirilmesi ile olası olacaktır.şirket organizasyonunda arge'nin yeri

arge fiziksel olarak şirketin fiili etkinlik sahasının ne çok uzağında ne de çok yakınında olmalıdır.arge çalışanlarının karakteristik özellikleriçoğunlukla çok iyi eğitim almış ve bir disiplinde profesyonelleşmiş mühendis ve bilim adamlarıdırlar.

ancak genellikle "yöneticilik" konusunda ne yeterli bilince ne de eğitime sahiptirler. sahip oldukları kendine güven duygusu, onları daha bağımsız ve kendi tercihleri doğrultusunda çalışma yapmaya yönlendirir.

arge çalışanları konularında uzmanlaştıkça zaman geçtikçe maddi tatminsizlik hissederek yöneticilik türü işlere yönelirler. arge de kalifiye elemanlardan daha çok istifade edebilmenin tek yolu onları tatmin edici biçimde ödüllendirmektir.bağımsız arge yapılanmasına duyulan ihtiyaç

endüstride son yıllarda esas arge faaliyetlerinin ücret karşılığında bağımsız arge laboratuvarlarına yaptırılması eğilimi güç kazanmaktadır.

bağımsız arge ler, her bir anlaşma sonunda hem müşteri memnuniyetini hem de kar etmeyi hedeflerler. dünya çapında faaliyet belirten şirketler ise bulundukları dalda bir numara olmayı hedeflerler.temel hususlarda araştırma yapma problemi

teknolojinin temellerine inerek araştırma yapmak hem pahalı, hem uzun vadeli amortisi riskli hem de elde edilecek sonuçlardan başkalarının da istifade etme şansı olması nedeniyle çok kolay değildir.

bu sorunun aşılması için bir çözüm, araştırmayı yapanlar ile bu araştırma neticelerini kullanacak olanların biraraya getirilmesidir. böylelikle ileride olması muhtemel teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin uzman bakışı ile tahmin edilmesi daha kolay olacaktır.kapsamlı ve sistematik bir "toplam tasarım" yaklaşımına duyulan gereksinim

problemlerin ayrı ayrı mühendislik dalları tarafından doğru teşhisi ancak çözüm sürecindeki eksik ve yanlışlar,arge bulgularının iyi bir yönetim rehberliğinde değerlendirilememesi,

"toplam tasarım" stratejisi, aynı paralelde araştırmalarını yürüten tüm tasarım ve arge departmanlarını, hepsinin ortak odak noktaları olan "ürün"de buluşturmayı ve sistematik bir ürün geliştirme süreci oluşturmayı hedefleyen bir yaklaşımdır.hedef ve kapsam:hedef: ayrıntılı tasarım aşamasına geçmeden önceki piyasa araştırmasını kendine girdi alan ve mühendislik tasarımının başlangıcı olan "ön-uç tasarımı" aşamasındaki tasarım yönetimine rehberlik etmek.kapsam: üretilecek "ürünün ve statüsünün tesbiti", "ürün tasarım şartnamesinin hazırlanması" ve lazım bütün "tasarım disiplinlerinin" ele alındığı, "ürün odaklı ve sistematik" bir tasarım sürecinin ortaya konulması."ürün statüsü"nün tasarım yönetiminde önemi

tasarım sürecinin doğru biçimde yönlendirilebilmesi için ürün statüsünün ve şirketin hangi statüde ürünler için daha elverişli olduğunun belirlenmesi gerekmektedir.

ürün statüsünün öğrenmiş olunması eldeki imkanların optimum biçimde kullanılmasını temin eder, gerekmeyen yerlere kaynak israfını engeller.

ürün statüsünün öğrenmiş olunması, şirketin üretime dair geleceğe yönelik doğru planlar yapmasına yardımcı olur.piyasa araştırmasının tasarım yönetimindeki yeri

doğru bir piyasaya ve iyi tesbit edilmiş bir ihtiyaca cevap verecek bir ürün için iyi bir piyasa araştırması şarttır.

piyasa araştırması süresince elde edilen, insanların bir ürünü diğerine tercih etme sebeblerinin çoğu toplam tasarım süreci içinde tasarlanabilir özelliklerdir:-güvenilirlik-kalite-emniyet-dayanıklılık-kolay bakım-ergonomi-statü-marka-performans-estetik-moda-ek özellikler-konfor-kredi politikası-ulaşılabilirlik, teslim hızı, aktif dağıtım-kanuni ya da alışılagelmiş standartlara uygunluk-boyut-paketleme-satış sonrası servis ağı-çevreyi kirletmeme-farklı ortamlarda kullanılabilme-raf ömrü-kolay kurulma-yasal düzenlemelerneden iyi bir tasarım yönetimi gereklidir ?

sayıca artan üretim ve ürünlerde çeşitlilik,

bilinçlenen tüketici,

globalleşmenin de etkisiyle yükselen rekabet,rekabet edebilme gücünü en üst düzeye çıkarmanın birinci koşulu iyi bir tasarım yönetimi ile daha iyi bir ürün tasarlamaktır.

iyi bir tasarım yönetimi pazarlamayı, tasarımı ve üretimi bir arada düşünerek yazılımlarını yapar.ürün tasarımında başarı ve başarısızlık nedir ?

"başarısız bir ürün, üreticisinin beklentilerine piyasada cevap veremeyecek taktirde kalan üründür".

"başarılı bir ürün ise, belirlenen süreyi ve maliyet sınırlarını aşmadan, organizasyonun iş akışını bozmadan, hedeflenen performans seviyesini yakalayarak ve müşteri tarafından kabul görerek şirketin hedeflerini gerçekleştiren üründür".başarısızlık nerede başlar ?

başarısızlığın sebebleri nelerdir ?

-eksik piyasa araştırması

-piyasa koşullarını dikkate almama

-etkin bir proje seçme ve değerlendirme sistemine sahip olamama

-yanlış proje yönetimi

-yaratıcı fikirlere sahip olamama

-yeniliklere açık olmamaürün statüsü nedir ?ürün statüsü kavramı bir ürünün bütün kavramsal tasarımının gerçekten statik (durağan) mi, geçici olarak statik mi, yoksa dinamik (değişen) mi olduğunu anlatmak için kullanılıyor.

statik ürünlerin tasarım ve üretimiyle uğraşan firmalara statik firma denmektedir. şayet bir firma buluşa ve yeniliğe dayanan dinamik ürünler üretiyorsa, dinamik bir firmadır.statik ve dinamik ürün

dinamik ürünler için "buluş", "radikal", "hızlı", hatta "yüksek teknoloji" gibi kavramlar kullanılırken; statik ürünler için "gelişen", "hakim", "olgun", "yavaş", "geleneksel" gibi kavramlar kullanılıyor.

statik ürünlerin ilk şartlarına bakılarak geleceğinin tahmin edilmesi kolaydır. dinamik ürünlerin ise olabildiğince değişken ve kestirilemeyen koşulları vardır.

statik ürünün tasarımı yavaş yavaş, artımlı geliştirilir. kavramsal tasarımının değişmesi söz konusu değildir. dinamik bir ürünün tasarımı, kavramlarda radikal farklılıklar içeren buluşlara dayanarak değişir.s-eğrisia: statik ürün, b: dinamik ürünneden ürün statüsüne bakılmalıdır ?şirketin kaynaklarını gerektiği yerlerde ve maksimum verimlilik meydana getirecek biçimde kullanması için,

ürün statüsündeki farklılıkları önceden tahmin ederek lazım önlemleri alması, fizibilite analizleri, adaptasyon yazılımları ve lazım yönde yatırımları yaparak kendini yeni duruma hazırlaması için lazımdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder