?

Asilama teorisi

Aşılama teorisi

Tutum değişimi ve propaganda alanında mcguire (1964) tarafından ortaya atılan bir teoridir. tek yönlü iletişime nazaran, çift yönlü iletişimin daha etkili olduğu yönündeki araştırma neticelerine dayanan bu teori, hastalıklara karşı insan vücudunun direncini artırmak için biraz zayıflatılmış mikrop zerk etmenin yararlı olduğu biçimindeki biyolojik bir olgudan yola çıkmaktadır.1950'lerde kore'de esir düşen amerikan askerlerine uygulanan beyin yıkama tekniklerinin etkililiğini gözleyen mcguire, insanları propaganda hedefli iknaya karşı daha dirençli kılmanın yollarını araştırmıştır. mcguire, ikna hedefli mesajlara karşı iki savunma stili ayırtetmiştir:bunlardan birincisi, kişinin önceki görüşlerinin yeni argümanlarla desteklenmesine dayalı destekleyici savunmadır (supportive defense). ikincisi ise kişiye, karşı görüşün (kolayca başa çıkılabilecek ölçü veya nitelikteki) argümanlarının verilmesine dayanan aşılama yoluyla savunmadır (inoculation defense).burada propagandaya hedef bireyleri, aykırı görüşlere karşı aşılamanın olası olduğu inancıyla, yukarda değinilen biyolojik olgu, psiko-sosyal alana aktarılmaktadır. buna göre biraz karşı propaganda, alıcı bireyi, daha sonra maruz kalabileceği karşıt etkilere bağışık kılacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder