?

Astim tedavisi

Astım tedavisi

Astım tedavisinde hedefler nelerdir ?egzersiz dahil normal günlük yaşantıyı sağlamak.

normal akciğer fonksiyon testlerini sağlamak

kronik (müzmin) çikayetleri önlemek

astım ataklarını önlemek

hastaneye başvurma sıklığını en aza yüklemek.

yan tesiri en az ya da hiç olmayan ilaçları tercih etmek.bu hedefleri gerçekleştirebilmek içinhastanın bilgilendirilmesi ve eğitimi

tedavinin ve hastalığın takibi, hastaya en ideal takip yöntemleri belirlenmesi

astımı tetikleyici etkenlerin giderilmesi ve gerekiyorsa profilaktik aşılar

ilaç tedavisitedavi hedeflerinde başarı gösteren olabilmek içingerçekçi ve kişiye özel hedefler

hastanın " elde edilebilecek" tedavi seviyesi konusunda bilgilendirilmesi ve motivasyonu

hastaya yazılı tedavi planı sunulması

hastaya uygulamalı olarak inhalasyon cihazı kullanımının öğretilmesiastımı alevlendiren nedenler
hastalığı alevlendiren, astım ataklarını tetikleyen etkenlerden kaçınmak tedavinin en önemli unsurudur. bu etkenler:

alerjenler: ev tozu akarları, polenler, mantar sporları, havyan alerjenleri,...

ev içi ve ev dışı hava kirliliği

sigara dumanı

infeksiyonlar

mesleki maruziyetler

ilaçlar (özellikle aspirin)

gıdalar ve gıda katkı maddeleri

ağır egzersizler

meteorolojik değişikliklerastım tedavisinde kullanılan ilaçlar

şikayet gideren ilaçlar (kısa ve uzun etkili bronş genişleticiler).

bu ilaçlar daralmış olan havayollarını genişletir, hastanın rahat solunum yapmasını temin ederler.

etkileri derhal başlar, yaklaşık 4 saat müddet sonra sona erer. bu ilaçlar geçici bir rahatlık temin ederler.

astım tedavisinde yardımcı ilaçlardır.

ayrıca, gereksinim duyulan kısa etkili bronş genişletici ilaç miktarı astımın seyri ile ilgili bilgi verir. yani bronş genişletici ilaç kullanımının artması, astımın kötüleşmekte olduğunun bir göstergesidir.2. tedavi eden ilaçlar (antiinflamatuvarlar)

astım tedavisinin vazgeçilmez ilaçlarıdır. havayollarında astıma bağlı meydana gelen inflamatuvar (yangısal) farklılıkları tedavi ederler. bu nedenle astım şikayetlerini kalıcı olarak ortadan kaldırırlar.

bu grup ilaçların tesiri bronş genişleticiler gibi derhal başlamaz. dolayısıyla hekimin belirlediği yazılım dahilinde sabırla kullanılmalı, tesiri yok gerekçesiyle ilaçlar kesilmemelidir.

kullanılacak ilaç ve dozu astımın şiddetine göre seçilir. belli bir programla kullanılır, hastalık bulguları düzeldikçe doz azaltılır. hastalık şiddetlenirse doz artırılır ve kullanılan ilaç çeşitleri değiştirilir.

bu tedavi biçimi, " basamak tedavisi" olarak adlandırılır.astım ilaçları
hastanın;

yaşına

efor kapasitesine

fiziksel beceri sınırlarına ve

maddi haline

uygun olmalıdır...

kaynak: alerji ve iç hastalıkları uzmanı doçent dr. a. zafer çalışkaner

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder