?

Astim tedavisinde inhaler tedavi cihazlari

Astım tedavisinde inhaler tedavi cihazları

Ölçülü doz inhalerler (ödi)

ödi + 'spacer'lar (hava haznesi)

kuru toz inhalerler (kti) (aerolizer, diskhaler, turbuhaler ve discus)

nebülizatörler

jet tipi

ultrasonik tip

ölçülü doz inhaler (ödi)

nefes on saniye tutulur.

ödi ağızdan çıkarılıp nefes dışarı verilir.

astım tedavisinde ödi kullanım basamakları

ağız kısmındaki kapak çıkarılır ve ödi sallanır.

cihaz baş aynı kademede dik olarak tutulur.

derin nefes alınıp, peşinden derin nefes verme ile akciğerlerdeki hava boşaltılır.

alet ağızlığı dudaklar arasına alınıp,derin ve yavaş nefes alınırken, eş zamanlı olarak alete basılır.

nefes ortalama 10 sn. tutulur

burundan yavaş olarak nefes verilir.

ikinci kullanım için en az 30 sn. beklenip aynı işlemler yenilenir.

ödi + hazne

astım tedavisinde ödi+hazne kullanımı

ağız kısmındaki kapak çıkarılır ve ödi sallanır ve hazneye takılır.

derin nefes verme ile hava dışarı boşaltılır.

hazne ağızlığı dudaklar arasına alınıp, derin ve yavaş bir nefes alınırken eş zamanlı olarak alete basılır ve almaya devam edilir.

nefes ortalama 10 sn. tutulur.

burundan yavaş olarak nefes verilir.

ikinci kullanım için en az 30 sn. beklenip aynı işlemler yenilenir.alet haftada bir sabunlu su ile yıkanıp açıkta kurutulur, sonraki kullanımdan önce birkaç puf ilaç sıkılıp, duvarı kaplanmalıdır.

turbuhaler

astım tedavisinde turbuhaler kullanımı

üzerindeki kapak döndürülerek çıkarılır.

ağız kısmı yukarı gelecek biçimde tutulur.

alttaki kısım ileri, geri döndürülüp, klik duyulur.

derin nefes verme ile akciğerlerdeki hava dışarı boşaltılır.

alet ağızlığı dudaklar arasına alınıp, derin ve hızlı bir nefes alınır, cihaz ağızdan çekilir.

nefes ortalama 10 sn. tutulur.

nefes burundan yavaş olarak verilir.

ikinci kullanım için en az 30-60 sn. beklenip aynı işlemler yenilenir veya kapağı kapatılır.

diskus

astım tedavisinde diskus kullanımı

açmak için bir el dış kapağı tutar, diğer el baş parmağı ile çentik yeri sonuna kadar itilir.

ağız kısmı kişiye dönük, yere paralel tutulur.

hareket kolu ileriye doğru itilir, klik duyulur.

derin alınmış nefes dışarı boşaltılır.

alet ağızlığı dudaklar arasına alınıp, derin ve hızlı bir nefes alınır, cihaz ağızdan çekilir.

nefes ortalama 10 sn. tutulur.

burundan yavaş olarak nefes verilir.

baş parmak aletteki yerine konup, geriye doğru sonuna kadar çekilip klik sesi duyulunca, alet kapanır.

ikinci kullanım için en az 30-60 sn. beklenip aynı işlemler yenilenir.

aerolizer

astım tedavisinde aerolizer kullanımı

kapak çıkarılır, tabanı tutulup, ağızlığı ok yönüne döndürülerek açılır.

kapsül, kendisi biçimindeki boşluğa yerleştirilir

ağızlık kapalı konuma döndürülür.

dik tutulup, yan düğmelere basılıp bırakılır.

derin alınmış nefes dışarı verilir. (*)

aletten hızlı derin nefes alınır vızıldama duyulur.

ağızdan uzaklaştırılır, nefes ortalama 10 sn. tutulur.

burundan yavaş olarak nefes verilir.

inhaler açılıp kapsülde toz kalıp kalmadığı kontrol edilir. kalmışsa (*)'dan başlayarak tekrarlanır.

ikinci kullanım için en az 30-60 sn. beklenip aynı işlemler yenilenir veya kapak kapatılır.

nebülizatörlersprey biçimindeki ilaçları alamayan kişilerde ve ağır astımı olanlarda kullanılırlar.

sonuç olarak

astım korkulacak bir hastalık değildir.

her astımlı hasta yaşamında bazı tedbirleri almalıdır.

doktor kontrolünde tertipli tedavi esastır.

hasta iyileşse bile koruyucu tedavileri almaya devam etmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder