?

Atasozleri sozlugu - i

Atasözleri sözlüğü - ı

Irmak kenarına çeşme yapılamaz.

bir yerde gereksinimi karşılayan bir şey varsa, onun yanına yine aynı ihtiyaca yönelik ve bunun yanında de daha ufak bir şeyi yapmak gereksizdir; bundan başka bu, boşuna bir çabadır; geri durmak lazımdır.ırmaktan geçerken at değiştirilmez.

yürütülmekte olan bir işin tam ortasında, işi tehlikeye düşürebilecek bir yöntem, bir araç-gereç değişikliği girişiminden uzak durulmalıdır. yoksa işimizi büsbütün bozup büyük bir zararla karşılaşabiliriz. bu tür girişimler için en ideal vakit kollanmalı, değişiklik vaktinde ve yerinde yapılmalıdır.ırz insanın kanı pahasıdır.

ırz, bir kimsenin başkaları tarafından dokunulmaması, saygı gösterilmesi gereken iffetidir. bu nedenle her şeyden mühimdir. bu bakımdan kişi kanını döker, canını verir ama namusunu kirlettirmez.ısıracak it dişini göstermez.

kötülük edecek kimse, bunu daha önceden haber vermez. bu nedenle bize açıktan açığa cephe alan, bunu gürültü ve patırtısıyla belli eden kimselerden değil, bize sinsice yaklaşan ve yaklaştığını da belli etmeyen kimselerden çekinmeliyiz; asıl tehlikeli olan ve bize zararı dokunacak kimseler onlardır.ısırgan ile taharet olmaz.

1. kötü, zararlı kişiden iyilik beklenmez. 2. her işin aracı farklıdır. iyi netice bekleniyor ve zarara uğranmak istemiyorsan ideal araç-gereç seçilmelidir.

ıslanmışın yağmurdan pervası yoktur.

daha önce kötülük görmüş, zarara uğramış kimse, kendisini bu duruma düşüren şeyden artık çekinip korkmaz.ıssız eve it buyruk.

sahip çıkılmayan, başında bulunulmayan mal ya da iş, düzeysiz ve niteliksiz, bayağı kişilerin eline geçer; onlarca kullanılır ve idare edilirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder