?

Atasozleri sozlugu - z

Atasözleri sözlüğü - z

Zahirenin ambarı sabanın ucundadır.

hangi iş olursa olsun, pozitif netice açısından kesinlikle yeterli bir emeği, itinalı bir çalışmayı lazım kılar. sözgelimi bir çiftçinin bol ürün alabilmesi için toprağını en iyi biçimde sürmesi, işlemesi ve çok çalışması gerekmektedir.zahmetsiz rahmet olmaz.

sıkıntı çekmeden, güçlüklere göğsü germeden, yorulup emek vermeden, uğraşıp didişmeden, kimi masraflara da girmeden pozitif, hoş, güzel bir netice elde etmek olası değildir. unutmayalım ki, yüce allah, çalışanları sever; onlara rahmet eder.zararın neresinden dönülse kârdır.

zarar, bir şeyin ya da bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya kötü sonuçtur. şayet zarar-ziyan devam ediyor ve önü alınamıyorsa, yapılan işi derhal kesmekle daha fazla zarardan kurtulmuş, zarardan kurtulmakla da kâr etmiş olursunuz.zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır.

zengin, varlıklı kişi para ve mal gücüyle pek çok güçlüğü yenip aşar. yoksul ise, parasızlık ve imkânsızlık yüzünden en kolay işleri bile başaramaz; en küçük engel karşısında bile şaşırıp kalır.zenginin malı, züğürdün çenesi yorar.

yoksul, züğürt kimseler çoklukla birinin zenginliğinden, malından ve parasından, kazancından, hatta yiyip içmesinden, gezip tozmasından söz ederler. halbuki böylesi bir konuşma son derece luzumsuz ve yersizdir; bundan başka ellerine bir şey geçmediği gibi dedikoduya da bulaşmış ve yanlış bir iş yapmış olurlar.zırva tevil götürmez.

saçma sapan, boş, anlamsız olan bir düşünceyi açıklamaya, yorumlamaya, savunmaya ve haklı göstermeye kalkışmak son derece yanlıştır.zora dağlar dayanmaz.

gücü, kuvveti elinde bulunduran ve zor kullanan kimseler pek çok kimseye boyun eğdirirler; öyle ki büyük güçleri bile yener, dilediklerini yaptırırlar.zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar.

zorbaların, zalimlerin bulundukları yerde basınç, zulüm ve haksızlık hüküm sürer. bu nedenle böyle bir yerde yüce allah`ın buyrukları çiğnenmiş, ortadan kaldırılmış demektir.zorla hoşluk olmaz.

insanların yapıları bir değildir. bu bakımdan beğenme, hoşlanma duyguları da değişik farklıdır. bu nedenle bir kişiye beğenmediği bir şeyi zorla beğendirmeye çalışmak yanlış bir yola girmek demektir.zor oyunu bozar.

1. zor kullanılarak işlemekte olan bir düzen bozulup durdurulabilir ya da istenen yöne çevrilebilir. 2. bir oyun veya hile, güç kullanılarak kestirme yoldan boşa çıkarılabilir, işlemez kılınabilir.zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına).

rast gele yapılan plânsız, programsız işlerde yöntem, kural aranmaz; işin neticesi da kestirilemez.züğürtlük zâdeliği bozar.

zengin, varlıklı ve soylu kimseler yoksullaşıp parasız pulsuz kalınca vakit geçtikçe soyluluklarını da yitirirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder