?

Atif teorileri

Atıf teorileri

Çeşitli yazarlar tarafından atıflar konusunda ortaya atılan teorik yaklaşımlar bazı bakımlardan farklılaşmaktadır. bu konuya dikkat çeken kelley ve michela (1980), söz konusu yaklaşımları iki gruba ayırmışlardır: atıf teorileri ve atıfsal teoriler.atıf teorileri (aitribuıion theory), insanların diğerlerinin veya kendilerinin davranışlarım açıklarken hangi mekanizmalara göre atıflar yaptıklarını ortaya koymaya çalışan teorilerdir (jones ve davis, 1965; bem, 1972; kelley, 1967, vb. ).buna karşılık atıfsal teoriler (attributionnel theory) atıfların, bilişsel, duygusal ve davranışsal planlardaki etki ya da neticelerini açıklamayı amaçlayan teorilerdir (weiner, 1979; schachter, 1964; abramson, seligman ve teasdale, 1978). ancak, bu ince ayrım çok da manidar görünmemektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder