?

Atmosfer

Atmosfer

Yeryuvarlağı çevreleyen gaz tabakası. çeşitli gazların karışımından meydana gelmiştir. 30 kilometre yüksekliğe kadar yapılan ölçülere göre atmosferde % 78. 03 oranında azot, % 20. 99 oranında oksijen bulunmaktadır.bu iki gazdan başka % 0,9 argon, % 0. 03 karbondioksit, % 0. 01 hidrojen, % 0,002 neon, % 0,0005 helyum, % 0,0001 kripton, % 0. 0001 ozon, % 0. 00001 ksenon bulunmaktadır.atmosfer başlıca üç bölüme ayrılır:1 - troposfer, içerisinde meteorolojik olayların meydana geldiği nemli tabakadır. yüksekliği, kutuplarda 10 kilometre, ekvatorda 17 kilometredir. sıcaklık, yükseldikçe hızla azalır ve belli bir derecede en düşük değerini alır. orta enlemdeki yerler için troposfer içerisinde yukarı doğru sıcaklık azalması yaklaşık olarak her kilometre için 6 derecedir.2 - stratosfer, troposfer tabakasının üzerinde bulunmaktadır ve nemsizdir. troposfer ve stratosfer limitinde sıcaklık en düşük miktarda bulunur. bugünkü bilgilerimize göre stratosferde bir sıcaklık yükselimi görülmektedir.3 - iyonosfer, güneşin ultraviyole ışınımının ve kozmik ışınının etkisiyle oluşan iyonlanmış tabakalardır. bunlardan biri 110 - 120 kilometre arasındaki e, (kâşiflerinin adı ile kenelly-heaviside) tabakası, ötekisi 120-160 kilo metre arasındaki f (kâşifinin adı ile appleton) tabakasıdır. son bir iki yıl içerisinde yapılan roket ve sun'î peyk araştırmalarının neticeleri açıklanmadığı için, eskiden yapılan teorik incelemelere göre bu tabakalardaki sıcaklık olabildiğince yüksek bulunmaktadır.her cisim gibi atmosfer de içerisindeki maddelerin ağırlığı yüzünden aşağıya doğru bir baskı yapar. atmosferin yeryüzünde bir santimetrekare üstüne yaptığı baskı 1. 033 kilogramdır. hava baskısı yükseklik ile küçülür, atmosferin yoğunluğu da yükseldikçe azalır.atmosfer, yer'in ısı idaresinde önemli bir rol oynar. güneş'in yer'e gönderdiği enerji, atmosferde absorbsiyon ve dîfüz yansımağa uğrayarak yeryüzüne ulaşır. insan hayatı için lazım ısıyı veren, rüzgârların ve suların hareketlerini, bulutların meydana gelmesini, bitkiler alemindeki özümlemeyi sağlayan yeryüzündeki tüm enerjilerin kaynağı; atmosferin üzerine düşen bu enerjidir.uzayla ilgili olan son araştırmaların, atmosferin yapısına ilişkin deneysel temellere dayanan emin bilgiler sağlayacağı muhakkaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder