?

Atom bombasi

Atom bombası

Çekirdek bölümlerinde maddenin enerjiye değişmesinden hasıl olan enerjinin çok kısa bir zamanda ve pek yoğun bir halde serbest hale gelmesi esasına dayanan bir bomba. atom bombası fikri öncelikle 1939 yılında amerika'da bulunmakta olan avrupacı bilginler tarafından ortaya atılmıştır. dört yıl süren araştırmalar ve 2 milyar dolar masraf neticesi meydana getirilen ilk atom bombası 16 temmuz 1945 te tecrübe edilmiş ve öncelikle 6 ağustos 1945 te japon şehirlerinden hiroşima'ya atılmıştır. bu bomba yaklaşık olarak 20 bin ton trinitrotoluen kadar tahrip kudretinde bulunuyordu ve 6. 000 insanın ölümüne sebep olmuştur.atom bombası, bölünebilen maddelerin bir nötron yakalayarak iki çekirdeğe bölünmesi esasına göre yapılmıştır. bu bölümlerden yeni nötronlar çıkar ve bunlar geri kalan çekirdekler tarafından yakalanır; böylece bölünebilen çekirdeklerin sayısı mütemadiyen çoğalır çok kısa bir zamanda sınırlı bir bölgede çok büyük oranda bir enerji serbest hale geçer. atom bombası bu sebeple çok müthiş tahrip edici bir kudrettir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder