?

Atom enerjisi

Atom enerjisi

Atom çekirdeklerinin parçalanmasından ya da hafif atomların kaynaşmasından oluşan büyük enerji. einstein'in relativite teorosinin ilk neticesi olarak madde ile enerji bir biri ile eşdeğerlidir. bir kilogram maddenin enerjiye değişmesi ile 25-10 kilovat saatlik bir enerji (türkiye'nin 30 yıllık elektrik enerjisini karşılayacak kadar enerji) açığa çıkar. bu enerji, atom bombasında olduğu gibi, bölünebilen çekirdeklerden elde edilir. u-235 gibi bir çekirdek, bir nötron alırsa oluşan yüksek enerji yeni çekirdeklerin bölünmesine, yeni nötronliarm açığa çıkmasına neden olur. bu yeni çıkan nötronların da başka çekirdekler tarafından alınması ile sürekli çekirdek bölünmesi olur ve çok büyük ölçüde bir enerji açığa çıkar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder