?

Ayaktan surekli periton diyalizi

Ayaktan sürekli periton diyalizi

Ayaktan sürekli periton diyalizi her gün 24 saat boyunca kendi kendinize uygulayabileceğiniz bir dializ yöntemidir. ayaktan sürekli periton diyalizi tedavisi uyumlu ve kültürlü hastalar için basittir. ayaktan sürekli periton diyalizi ekibi işlemi en güvenilir bir biçimde öğrenmenize yardımcı olur. doğru yöntem bir kez öğrenildikten sonra, torba değişimleri günlük yaşantı içerisinde sıradan bir iş durumuna gelir. hastayı hemodializ makinesine bağımlılıktan kurtarır. bilhassa ingiltere'de ayaktan sürekli periton diyalizi yaygın uygulanmaktadır, dializ gereken hastaların yarısı ayaktan sürekli periton diyalizi ile tedavi edilmektedir.

periton dializinde (pd) periton (karın zarı) yarı geçirgen bir zar görevi görür. karın içerisinde plazma elektrolit konsontrasyonuna ideal (k ve fosfor dışında) dializ sıvısı verilir. böbrekle atılamayıp kanda biriken zararlı artık maddeler periton dializ sıvısına geçer. bu işlem devamlı tekrarlanarak kanda biriken artık maddeler periton dializ sıvısı yoluyla vücuttan atılır. ayaktan sürekli periton diyalizi için özel tenckhoff kateterleri peritona yerleştirilir. bu kateter yoluyla günde 4 defa plastik torbalardaki 2 lt' lik özel dializatlar karına verilir. dializ solüsyonunu değiştirme sırasında karın boşluğundaki dializ solüsyonu dışarı boşaltılır, yerine yeni bir torba dializ solüsyonu doldurulur. ayaktan sürekli periton diyalizi solüsyonlarının glukoz içeriği % 1. 5, 2. 3, 4. 25 yada % 1. 36, 2. 27, 3. 86 olmak üzere değişir.

glukoz yüzdesi daha çok olan dializatla daha fazla sıvı çekimi sağlanır. ayaktan sürekli periton diyalizi ile vücut sıvı hacmi kontrolü daha kolaydır. atık maddelerin kan düzeyinde hemodiyalizdeki gibi dalgalanma olmaz. şeker hastalarında periton içerisine insulin verilmesi ile kan şekeri daha kolay ve tertipli kontrol edilebilir. bundan başka şeker hastalarında daha sık damar yolu sorunları (fistülşant) görülmektedir. ayaktan sürekli periton diyalizi tedavisinde damar yoluna gerek yoktur.

kalp damar hastalığı nedeniyle hemodiyaliz' e tahammülsüzlük belirten hastalar için ayaktan sürekli periton diyalizi tercih edilen bir tedavi şeklidir. bundan başka seyahat gerektiren mesleklerde çalışanlar makine bağımlılığından kurtardığından ayaktan sürekli periton diyalizi tatbik edilebilir.

en önemli sakıncası ayaktan sürekli periton diyalizi uygulayan hastalarda sık peritonit (peritonkarın zarı-iltihabı) olmasıdır. son yıllarda ayaktan sürekli periton diyalizi bağlantı sistemlerinde yapılan değişikliklerle peritonit oranı hasta başına yılda bire indirilebilmiştir. peritonitin olası olduğunca azaltılması için dializ torba değişimlerinin kurallara ideal yapılması lazımdır. peritonit periton sıvısının bulanıklaşması, karın ağrısı, karında duyarlılık, bulantı, kusma, ateş, titreme ve kanda lökosit artışına sebep olabilir. bundan başka uzun süreli ayaktan sürekli periton diyalizi tedavisinde dializatla sıvı ve atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasında yetersizlik oluşabilir.

bir çok hasta ayaktan sürekli periton diyalizi ile 5-10 yıl başarıyla tedavi edilebilir. ayaktan sürekli periton diyalizi hastalarının dializatla protein kaybetmeleri nedeniyle daha fazla protein almalarına izin verilir. hemodiyaliz hastalarının 0,8-1 gr/kg/ gün protein almaları gerekirken ayaktan sürekli periton diyalizi hastaları 1-1,2 gr/kg/gün protein alabilir. bundan başka ayaktan sürekli periton diyalizi hastaları gıda ile daha fazla su ve tuz alabilir.

akut böbrek yetmezliği veya kronik böbrek yetmezliğinin akut ataklarında 48-72 saat süreyle periton dializi tatbik edilebilir. bu taktirde her saat yeni dializ solüsyonu karına verilir ve alınır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder