?

Bagisiklik yetersizligi hastaliklari

Bağışıklık yetersizliği hastalıkları

Bağışıklık yetersizliği hastalıkları ortak özellikleri infeksiyona duyarlığın artması olan çeşitli hastalıklardan meydana gelen bir gruptur. birincil egzama, saç dökülmesi, kansızlık görülebilir. genetik geçişli olabilir. wiskott-aldrıch sendromu: egzama, trombositopeni (pıhtılaşma hücre azlığı) ve enfeksiyonlara duyarlığın arttığı, x genine bağlı geçiş belirten bir hastalıktır. ıga ve ıge antikor seviyeleri artmış, ıgm azalmış, ıgg seviyesi ise normaldir. yaş ilerledikçe hücresel bağışıklık giderek bozulur ve sonuç olarak kanser ve fırsatçı infeksiyonlar ortaya çıkar.



kemik iliği nakli neticeleri başarı gösterendir.

ataksi-telenjiektazi sendromu:

ilerleyen denge kaybı, göz ve deride yüzeyel damarların belirginleşmesi, kronik sinüs ve akciğer infeksiyonları,kanser ve değişken sıvısal ve hücresel bağışıklık yetersizliği görülen ve genetik geçiş belirten bir bozukluktur. bilinen bir tedavisi yoktur. fagosit bozuklukları: fagosit bozuklukları niteliksel veya niceliksel olarak ayrılabilir. fagositik hücre azlığı, doğumsal, kanser veya ilaçlara bağlı kemik iliği işlev bozukluğuna yada fagositik hücreye karşı olan antikorların artan tahribatına ikincil olabilir. bu bozukluklarda ani bir infeksiyon sırasında bununla savaşan hücre sayısı artabilir, ancak fonksiyonu bozulmuş hücreler savunmaya pek az katkıda bulunur.



kompleman bozuklukları: kompleman bozuklukları kalıtsal yada sonradan olabilir. kompleman normal antijenin kaplanarak savunma hücresi taraından tanınmasının arttırılması, bakteri öldürme fonksiyonu, savunma hücrelerinin iltihap alanına çağırılması için lazımdır. kompleman bozuklukları, yineleyen enfeksiyonlar, otoimmun hastalıklar ve neisseria infeksiyonlarıyla ilişkili görülmüştür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder