?

Baglanma teorisi

Bağlanma teorisi

Kişiler arası çekim ve ilişkilerin dinamiği konusunda ortaya atılan teorilerden biri olan bağlanma teorisi (attachment theory), anneye veya rahatlatıcı bir başka figüre bağlanmanın, çocuğun hayatını sürdürmesinde önemli bir fonksiyonu olduğunu savunmaktadır. bu yaklaşımdaki sosyal psikologlara göre (bowlby, ainsworth, vb. ), bazı kişilerle sıcak-yakın ilişki gereksinimi, insan doğasının esas bir boyutudur. zira, hem insan, hem de primatlarda gözlenen bağlanma gereksinimi, yeni doğmuş çocuğu çevresel tehlikelerden korumaya yönelik bio-sosyal bir süreçtir.anne-çocuk ilişkisinde yaygın inanç, annenin çocuğuna karşı özverili, dikkatli, her an yardıma koşmaya hazır olduğu şeklindedir. ancak ainsworth ve ark. (1978), çocuk-anne ilişkisinde arasında üç değişik bağlanma tarzı ve bu nedenle üç değişik ilişki tipi ayırtetmişlerdir:birinci tip, yaygın inanca uygundur, çocuk, annesini çevreyle ilişkisinde güven verici bir dayanak olarak kullanmaktadır ve 'güvenli çocuk' tipini yansıtmaktadır. ikinci tipte, anne mesafeli durmakta, çocuğun kendine yaklaşma çabalarını reddetmekte ve bunun sonucunda 'kaçınan çocuk' tipi belirmektedir. üçüncü tipte anne, çocuğun isteklerine cevap vermede geç kalmakta veya belirsiz/istikrarsız tepkiler göstermekte ve bunun sonucunda, 'kaygılı çocuk' tipi ortaya çıkmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder