?

Bazal hucreli karsinoma

Bazal hücreli karsinoma

Önerdiği yara bakım önerilerine uyulur. yara beş yedi günde iyileşir. bazal hücreli karsinomanın bir çok tipi vardır. biyopsinin hedefi hem bazal hücreli karsinoma tanısı koymak, hem de tipini belirlemektir. tümör olabildiğince ince ve yüzeysel ise doktorunuz biyopsiyi hem tanı hem de tedavi hedefli olarak planlayabilir.

biyopsi neticesi bazal hücreli karsinoma olarak gelirse ne yapılmalıdır ?

doktorunuz sizle tartışarak en ideal radyoterapi veyalaser tedavisidir. bazı durumlarda mohs mikrocerrahisi denilen özel bir cerrahi yöntem doktorunuz tarafından öneri edilebilir. bu yöntem bilhassa tekrarlayan, geniş alana yayılan tümörlerde ve de kozmetik açıdan önemli olan yüz gibi bölgelerde uygulanır.

bu tedavi yöntemleri ile yara izi kalır mı ?

tümör genellikle yüz gibi kozmetik açıdan önemli alanlarda görüldüğünden, hastaların pek çoğu yara izi konusunda kaygılıdır. şayet tümör küçükse klasik tedavi yöntemleri olabildiğince başarı gösterendir. hastanın estetik beklentisi fazla ise mohs cerrahisi öneri edilir.

bazal hücreli karsinoma diğer kanserler gibi kan yoluyla diğer organlar yayılmadığı halde neden tedavi edilmelidir ?

bazı kişiler bazal hücreli karsinoma diğer kanserler gibi kan yoluyla diğer organlara yayılmadığı için tedavinin luzumsuz olduğunu düşünmektedir. unutulmamalıdır ki; bazal hücreli karsinoma bir kanserdir ve tedavi edilmezse çevresindeki dokulara yayılır. bazal hücreli karsinoma kendi kendine iyileşmez. göz, kulak, burun gibi önemli organlar ve sinirlerin yoğun olduğu bölgelerdeki tümör tedavi edilmezse ileride sorun oluşturabilir.

bende bir kez bazal hücreli karsinoma oldu. yenisinin gelişme ihtimali var mı ?

bu taktirde beş yıl içerisinde yeni bir bazal hücreli karsinomaya yakalama ihtimaliniz %40 tır. dolayısıyla dermatologunuza belli aralıklarla muayene olunuz ve iyileşmeyen yaralarınız olduğunda derhal doktorunuzla temasa geçiniz.

ben bazal hücreli karsinoma hastasıyım. melanom gibi diğer deri kanserlerine yakalanma riskim var mı ?

çok sayıda bazal hücreli veya squamöz hücreli karsinoması olan hastalarda melanom görülme ihtimali daha fazladır. dolayısıyla melanoma olup olmadığını araştırmak için yılda bir kez bütün cildin muayenesi yapılmalıdır. fakat bilinmelidir ki bazal hücreli karsinoma melanoma dönüşmez.

bazal hücreli karsinomadan korunmak için neler yapabilirim ?

güneşin yaydığı ultraviyole radyasyon kanserin nedeni olarak görüldüğünden, güneşten korunmak bazal hücreli karsinoma gelişimini azaltmaya yardımcı olabilir.

güneşe maruziyetin %85i çocukluk çağında meydana geldiğinden, ilerde bazal hücreli karsinoma gelişmemesi için çocuklar güneşten korunmalıdır. dışarıda kalınan zamanlarda 15 veya üzeri koruma etkeni olan güneşten koruyucular kullanılmalı, geniş şapka ve güneşten koruyan elbise giyilmeli, saat 10. 00 ile 16. 00 arasında güneşte kalınmamalıdır. dışarıda kalınan zamanlarda bir buçuk saatte bir güneşten koruyucu uygulanmalıdır. şayet tertipli güneşten koruyucu kullanır ve uygunsuz saatlerde güneşte kalmaktan kaçınırsanız, bazal hücreli karsinoma olma riskinizi azaltırsınız.kaynak: dermatoloji uzmanı dr. şafak metekoğlu güneş

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder