?

Bel fitiginin tarihcesi

Bel fıtığının tarihçesi

Omurilik ve omurgayı ilgilendiren rahatsızlıklara binlerce yıl önceki hint ve mısır yazılı kaynaklarında dahi rastlamamıza karşın, bel fıtığı ile ilgili bilgilerimizin gelişimi çok yavaş seyretmiş ve söz konusu hastalık ancak yirminci yüzyılın ikinci çeyreği içinde bugünkü anlamda tanımlanarak tedavi edilmeye başlanmıştır.

ilk çağlarda bacağa doğru aniden vuran şiddetli ağrıların izahı birtakım gizli güçlerle yapılmaya çalışıldı. çeşitli toplumlarda mevsimlere bağlı hava farklılıkları, aşırı egzersiz, ata binmek, cinsel etkinlik gibi nedenlerin bu konuda etkili olabileceği düşünüldü.

antik çağda hipokrat, galen, oribasius, aegina'lı paulus; orta çağda ibn-i sina, ebu'l-kasım, şerefeddin sabuncuoğlu gibi değerli bilim adamları zar açılarak boşaltılıyordu. zaman geçtikçe kemikten az bir bölüm alınarak ve duranın dış kısmından ilerlenerek fıtık boşaltılmaya başlandı. seçilmiş bazı vakalarda ciltten birtakım girişimler ve lazer ile de tedaviler geliştirildi. günümüzde ameliyat mikroskobu veya lup kullanılarak uygulanan mikroteknik sayesinde en zor vakalarda dahi hastaya zarar vermeden, sinir elemanlarında ilave hasar oluşturmadan estetik ve emniyetli operasyonlar gerçekleştirilebilmektedir. bundan başka mikroendoskopik diskektomi tekniği de giderek yaygınlaşmaktadır.

tıptaki gelişmeler hızla devam etmekte ve bu da ilk olarak hastalara pozitif olarak yansımaktadır. yetmiş yıl önceki hastalar bir kenara, yirmi yıl, hatta on yıl önceki hastalara göre bile bugünkü hastalar ne kadar şanslıdırlar diye düşünüyorum.kaynak: nöroşirürji uzmanı doç. dr. ahmet yıldızhan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder