?

Beliren norm teorisi

Beliren norm teorisi

Beliren norm teorisi (emergent norm theory), kolektif davranışların açıklanmasını husus almaktadır. le bön tarafından sosyal bulaşma ve kolektif histeri terimleriyle açıklanan kitle psikolojisinde önemli bir adım sayılabilecek bu yaklaşım turner ve killian (1957) tarafından geliştirilmiştir.bu teoriye göre, kitlelerin homojenliği iddiası bir illüzyondur; kitleler, roller ve rol ilişkileri çevresinde yapılanmıştır. kolektif ruh veya grup ruhu denilen bir şeyin varlığı tartışmalıdır. kitlenin hareketini yöneten birtakım özgül ilkeler vardır. kitle seviyesinde düzenlilikler görülmektedir ve bazı genellemeler yapılabilir. kitlenin davranışlarında salt duygusallık veya akıldışılık egemen değildir.kitlede bir tek biçimlilik ve bu nedenle güdülerde benzerlik olduğunu varsayan yaklaşımların aksine, burada, kitle içerisinde değişik kişiler ve güdüler bulunduğu öne sürülür; örneğin bir doğal afet veya felaket halinde meydana gelen kitle içerisinde, beş grup insan ayırtedilebilir: felaketle direkt ilgili olanlar (angajman seviyesi yüksek), olaydan dolaylı olarak etkilenen endişeli kişiler (bölgede yakınları olanlar, komşular), yardımcılar / gönüllüler, seyirciler/meraklılar ve nihayet fırsatçılar (çıkar güdenler).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder