?

Bibliyografya turunde ilk ornekler

Bibliyografya türünde ilk örnekler

Ülkemizde çağdaş anlamda bibliyografya çalışmaları,

1928 yılında yapılan harf devrimi'nden

sonra başladı. ancak, türk kültürüyle

ilgili ilk bibliyografya niteliğinde pekçok çalışmalar

vardır. abdurrahman bestami'nin

"mevzuatü'i-ulûm" (bilimlerin konuları),

molla lütfi'nin "el- metâlib-i ilâhiye"

(tanrısal dilekler), abdülzâde mehmet tahir'le,

serkis orpelyon'un birlikte düzenledikleri

"mahzenü'1-ulûm" (bilimlerin mahzeni),

hüsamettin ahmet'in "miftahü's-süeada"

(mutluluğu bulanların anahtarı), kâtip çelebi'nin

"keşfü'z-zünûn" (şüpheli şeylerin

keşfi) gibi eserleri, bibliyografik türde ilk kitaplar

olarak sayılabilir.

ilk kez 1930 yılında yayınlanmaya başlanan

ulusal nitelikteki genel bibliyografyanın

adı, "türkiye'de çıkan kitap, gazete ve mecmualardan

bahsetmek üzere maarif vekâleti

talim ve terbiye heyeti tarafından çıkarılan

neşriyat bülteni"dir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder